Basic Spoken Lao for Foreigners là giáo trình học tiếng Lào dành cho người nước ngoài do trung tâm Candlelight Language & Vocational Traning Centre biên soạn. Dưới đây là loạt bài giao tiếp tiếng Lào căn bản nhất dành cho người mới học tiếng Lào.

TAKE THIS COURSE
  • 1 week, 3 days
2 STUDENTS ENROLLED