Bài 2 – Giới thiệu về bản thân

Bài 2 – Giới thiệu về bản thân

Tiếp tục nội dung chào hỏi là các câu chào khi mới gặp ai đó lần đầu. Giáo trình nói này do người Lào biên soạn nhưng theo ảnh hưởng văn phong tiếng Anh nên nội dung khá là “Tây”, phần này khác với một số tài liệu nghe nói tiếng Lào khác.
Tiếp tục nội dung chào hỏi là các câu chào khi mới gặp ai đó lần đầu. Giáo trình nói này do người Lào biên soạn nhưng theo ảnh hưởng văn phong tiếng Anh nên nội dung khá là “Tây”, phần này khác với một số tài liệu nghe nói tiếng Lào khác.

Hội thoại

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ສະ ບາຍ ດີ, ເຈົ້າ ສະ ບາຍ ດີ ບໍ? Sả bai đi, chậu sả bai đi bo? Xin chào, bạn có khỏe không?
ຂ້ອຍ ສະ ບາຍ ດີ, ຂອບ ໃຈ Khọi sả bai đi, khop chay Tôi khỏe, cảm ơn
ຂໍ ໂທດ, ເຈົ້າ ເວົ້າ ພາ ສາ ລາວ ໄດ້ ບໍ? Khỏ thôt, chậu vạu pha sã lao đạy bo? Xin lỗi, bạn có thể nói tiếng Lào không?
ເຈົ້າ. ໄດ້ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ. Chậu, đạy nọi nừng Được. Được một ít
ຂ້ອຍ ຊື່ ນາ ລີ, ເຈົ້າ ເດ ຊື່ ຫ​ຍັງ? Khọi xừ Na-li, chậu đê xừ nhẵng? Tôi tên là Naly, còn bạn tên gì?
ຂ້ອຍ ຊື່ ຄຳ ດີ Khọi xừ Khăm-đi Tôi tên là Khamdy
ຍິນ ດີ ທີ່ ຮູ້ ຈັກ Nhín đi thì hụ chắc. Rất vui được gặp bạn
ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ Sền điêu căn Tôi cũng vậy
Những từ vựng cho chúng ta bắt đầu biết về giao tiếp tiếng Lào và sẽ theo chúng ta suốt về sau.

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm              Tiếng Việt
ສະບາຍດີ Sả bai đi Xin chào
ຂໍໂທດ Khỏ thôt Xin lỗi
ໜ້ອຍໜຶ່ງ Nọi nừng Một ít
ຍິນດີທີ່ຮູ້ຈັກ Nhin đi thì hụ chắc Rất vui được gặp, được biết
ບໍ? Bo? Không (từ để hỏi đặt ở cuối câu)
ເວົ້າ Vạu Nói
ຫ​ຍັງ Nhẵng Cái gì
ຂອບ​ໃຈ Khop chay Cảm ơn
ພາ​ສາ Pha sã Ngôn ngữ
ເຈົ້າ​ເດ? Chậu đê Còn bạn thì sao?
ໄດ້ Đạy Được, có thể
ຊື່ Xừ Tên
ຍິນ​ດີ Nhin đi Vui lòng
ຮູ້​ຈັກ Hụ chắc Hiểu, biết
ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ Xền điêu căn Giống nhau
Mời các bạn xem video của bài học