Bài 17 – Bán đồ ở chợ

Bài 17 – Bán đồ ở chợ

Chủ đề này chúng ta chỉ lướt qua với nội dung rất ngắn về mua đồ ở chợ và trả giá. Nội dung thuần phong cách Lào nên khá giống với ở Việt Nam.
Chủ đề này chúng ta chỉ lướt qua với nội dung rất ngắn về mua đồ ở chợ và trả giá. Nội dung thuần phong cách Lào nên khá giống với ở Việt Nam.
Tiếng Lào Phiên âm
A1 ຊື້​ຫ​ຍັງ​ບໍ? Xự nhẵng bo?
B1 ໝາກ​ກ້ຽງ​ຂາຍ​ແນວ​ໃດ? Mạc kiệng khải neo đay?
A2 ຂາຍ​ເປັນ​ໂລ. Khải pên lô
B2 ໂລ​ໜຶ່ງ​ເທົ່າ​ໃດ? Lô nừng thàu đay?
A3 ໂລ​ໜຶ່ງ​ສິບ​ຫ້າ​ພັນ​ກິບ. Lô nừng sip hạ phăn kip
B3 ຫຼຸດ​ແດ່​ໄດ້​ບໍ? Lut đè đạy bo?
A4 ຫຼຸດ​ໄດ້​ສິບ​ສາມ​ພັນ​ກິບ. Lut đạy sip sảm phăn kip
B4 ສິບ​ສອງ​ພັນ​ໄດ້​ບໍ? Sip sỏng phăn kip đạy bo?
A5 ໄດ້. Đạy
B5 ຂ້ອຍ​ເອົາ​ສອງ​ໂລ. Khoi au sỏng lô
 Các từ vựng thuộc chủ đề liên quan đến mua đồ, cân nặng và trả giá.
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ຫຼື Lữ Hoặc, hay là
ແປ້ງ​ນົວ Pẹng nua Bột ngọt
ຊື້ Xự Mua
ຂາຍ Khải Bán
ໂລ / ກິ​ໂລ Lô/ kí lô Ki lô gam
ຂີດ Khit 100 g
ຫຼຸດ Lut Thấp hơn (trả giá)

Video bài học

Attachments1

  • Chợ Lào