Bài 8 – Nói chuyện điện thoại

Điện thoại để gặp ai đó thì nói thế nào? Chúng ta cùng xem phần hội thoại sau đây.