Bài 8 – Nói chuyện điện thoại

Bài 8 – Nói chuyện điện thoại

Điện thoại để gặp ai đó thì nói thế nào? Chúng ta cùng xem phần hội thoại sau đây.

Điện thoại để gặp ai đó thì nói thế nào? Chúng ta cùng xem phần hội thoại sau đây.

Tiếng Lào Phiên âm
A1 ອາ​ໂຫຼ. ນີ້​ແມ່ນ​ບ້ານ​ຂອງ​ນ້ອຍ​ບໍ? A lô. Nị mèn bạn khỏng Nọi bo?
B1 ເຈົ້າ, ແມ່ນ​ແລ້​ວ. Chậu, mèn lẹo
A2 ຂໍ​ລົມ​ກັບ​ນ້ອຍ​ແດ່. Khỏ lôm cắp nọi đè
B2 ຖ້າ​ບຶດ​ໜຶ່ງ​ເດີ້​. Thạ bít nừng đơ
A3 ເຈົ້າ. Chậu
A4 ອາ​ໂຫຼ. ຄຳ​ແພງ​ຢູ່​ບ້ານ​ບໍ? A lô. Khăm pheng dù bạn bo?
B4 ບໍ່, ລາວບໍ່​ຢູ່. Bò, lao bò dù
A5 ຂໍ​ໃຫ້​ລາວ​ໂທ​ຫາ​ຂ້ອຍ​ແດ່. Khỏ hạy lao thô hả khọi đè
B5 ເຈົ້າ. Chậu

Các từ vựng được dùng trong nói chuyện điện thoại cố định trong tiếng Lào.

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ອາ​ໂຫຼ A lô A lô
ບ້ານ Bạn Nhà
​ຂໍ​ໃຫ້…ແດ່ Khỏ hạy…đè Hỏi một cách lịch sự
ລົມ Lôm Nói chuyện
ກັ​ບ Cắp Cắp
ໂທ Thô Điện thoại
ຫາ Hả Đến, tìm
ຢູ່​ບ້ານ Dù bạn Ở nhà
ບໍ່​ຢູ່ Bò dù Không có ở…

Nội dung hội thoại sẽ là các cuộc nói chuyện điện thoại cố định bao gồm xin nghỉ học và muốn tìm gặp người này nhưng lại gặp người khác.

 

Tiếng Lào Phiên âm
A1 ອາ​ໂຫຼ. ນີ້​ແມ່ນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ແສງ​ທຽນ​ບໍ? A lô. Nị mèn hông hiên Sẻng-thiên bo?
B1 ເຈົ້າ​, ແມ່ນ​ແລ້ວ. Chậu, mèn lẹo
A2 ຂ້ອຍ​ແມ່ນ​ຊາ​ລາ. ມື້ນີ້​ຂ້ອ​ຍ​ຊິບໍ່​ມາ​ຮຽນ. Khọi mèn Xa-la. Mự nị khọi xi bò ma hiên.
B2 ແມ່ນ​ບໍ, ບໍ່​ເປັນ​ຫ​ຍັງ. Mèn bo, bò pên nhẵng
A3 ຂອບ​ໃຈ​ເດີ້. Khop chay
A4 ອາ​ໂຫຼ. ນີ້​ແມ່ນ​ຈັນ​ທອນ​ບໍ? A lô. Nị mèn Chănthon bo
B4 ບໍ່, ບໍ່​ແມ່ນ. ນີ້​ແມ່ນ​ຕິກ Bò, bò mèn. Nị mèn Tic
A5 ຂໍ​ໂທດ​ເດີ້. Khỏ thột đơ
B5 ບໍ່​ເປັນ​ຫ​ຍັງ. Bò pên nhẵng

Nghĩa các từ vựng chúng ta vừa được nghe.

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ໂຮງ​ຮຽນ Hông hiên Trường học
ແສງ​ທຽນ Sẻng-thiên Sẻng-thiên (tên trường)
ມື້ນີ້ Mự nị Hôm nay
ຮຽນ Hiên Học
ຊິ Xi Sẽ

Video bài học