Bài 3 – Giới thiệu về người khác

Bài 3 – Giới thiệu về người khác

Giới thiệu một người trước một người khác như thế nào? Chúng ta hãy theo dõi đoạn nói chuyện sau.
Giới thiệu một người trước một người khác như thế nào? Chúng ta hãy theo dõi đoạn nói chuyện sau.
Tiếng Lào Phiên âm         Tiếng Việt
ຂໍ​ໂທດ, ນີ້​ແມ່ນ​ໃຜ? Khỏ thột, nị mèn phảy? Xin lỗi, đây là ai?
ນີ້​ແມ່ນ​ອາ​ຈານ​ຂອງ​ຂ້ອຍ Nị mèn a chan khỏng khọi Đây là thầy giáo của tôi
ລາວ​ຊື່​ຫ​ຍັງ? Lao xừ nhẵng? Tên người đó là gì?
ລາ​ວ​ຊື່​ຄຳ​ແພງ Lao xừ Khăm-pheng Ông ấy tên Khampheng
ຂອບ​ໃຈຫຼາຍໆ Khọp chay lãi lãi Cảm ơn rất nhiều
ບໍ່​ເປັນ​ຫ​ຍັງ Bò pên nhẵng Không có gì/ không sao đâu
Cái này là gì, cái kia là gì, cái này của ai, cái kia của ai,…các câu hỏi tương tự thế này sẽ rất cần các từ vựng dưới đây
Tiếng Lào Phiên âm              Tiếng Việt
ນີ້ Nị Đây, cái này
ແມ່ນ Mèn Là, phải, đúng
ຜົວ Phủa Chồng
ໃຜ Phảy? Ai?
ໝູ່ Bạn
ເມຍ Mia Vợ
ຂອງ Khỏng Của, thuộc về
ຫຼາຍ Lãi Nhiều
ບໍ່​ເປັນ​ຫ​ຍັງ Bò pên nhẵng Không có gì/ không sao đâu
ອາ​ຈານ A chan Giáo viên
Video của bài học: