Bài 11 – Đi lại và chỉ đường

Bài học này là chủ đề về đi lại, hỏi đường, chỉ đường, chỉ hướng đi,…mời các bạn cùng bắt đầu.