Bài 11 – Đi lại và chỉ đường

Bài 11 – Đi lại và chỉ đường

Bài học này là chủ đề về đi lại, hỏi đường, chỉ đường, chỉ hướng đi,…mời các bạn cùng bắt đầu.
Bài học này là chủ đề về đi lại, hỏi đường, chỉ đường, chỉ hướng đi,…mời các bạn cùng bắt đầu.
Tiếng Lào Phiên âm
A1 ເຈົ້າ​ຊິ​ໄປ​ໃສ? Chậu xi pay sảy?
B1 ຂ້ອຍ​ຊິ​ໄປ​ທະ​ນາ​ຄານ. ພວກ​ເຈົ້າ​ຊິ​ໄປ​ໃສ? Khọi xi pay thả na khan. Phuộc chậu xi pay sảy.
A2 ພວກ​ເຮົາ​ຊິ​ໄປ​ຕະຫຼາດ. Phuộc hau xi pay tả lạt
B2 ພວກ​ເຈົ້າ​ຊິ​ໄປ​ຕະຫຼາດ​ໃດ? Phuộc chậu xi pay tả lạt đảy?
A3 ພ​ວກ​ເຮົາ​ຊິ​ໄປ​ຕະຫຼາດ​ເຊົ້າ. Phuộc hau xi pay tả lạt xạu
B3 ໂຊກ​ດີ​ເດີ້. Xốc đi đơ
A4 ພົບ​ກັນ​ໃໝ່​. Phốp căn mày
B4 ລາ​ກ່ອນ. La còn
Các từ vựng khi chào tạm biệt trong tiếng Lào.
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ຊິ Xi Sẽ
ໄປ Pay Đi
ໂຊກ​ດີ​ເດີ້ Xốc đi đơ Chúc may mắn
ພົບ​ກັນ​ໃໝ່ Phốp căn mày Hẹn gặp lại
ລາ​ກ່ອນ La còn Tạm biệt
Các câu hỏi mẫu về giới thiệu nơi làm việc của mỗi người.

 

Tiếng Lào Phiên âm
A1 ເຈົ້າ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃສ? Chậu hết việc dù sảy?
B1 ຂ້ອຍ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຫ້ອ​ງ​ການ SFE. ເຈົ້າ​ເດ? Khọi hết việc dù họng can Ết-ép-i (SFE)
A2 ຂ້ອຍ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ​. Khọi hết việc dù hông mỏ
B2 ເຈົ້າ​ເຮັດ​ວຽກ​ຫ​ຍັງ? Chậu hết việc nhẵng?
A3 ຂ້ອຍ​ເປັນ​ນາງ​ພະ​ຍາ​ບານ Khọi pên nang phả nha ban
Nhóm các từ vựng sử dụng trong việc định hướng đường đi trong tiếng Lào.
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ໄປ​ຊື່ໆ Pay xừ xừ Đi thẳng
ລ້ຽວ​ຊ້າຍ Liệu xại Rẽ trái
ລ້ຽວ​ຂວາ Liệu khủa Rẽ phải
ກາຍ​ທະ​ນາ​ຄາ​ນ​ໄປ Cai thả na khan pay Qua ngân hàng
ລ້ຽວ​ຊ້າຍ​ຮ່ອ​ມ​ທີ1 Liệu xại hòm thi nừng Rẽ trái ở hẻm đầu tiên
ລ້ຽວ​ຂວາ​ຮ່ອມ​ທີ2 Liệu khủa hòm thi sỏn Rẽ trái ở hẻm thứ hai
ໂຮງ​ໝໍ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຊ້າຍ Hông mỏ dù bượng xại Bệnh viện ở bên trái bạn
ໂຮງ​ໝໍ​ຢູ່ກ້ຳ​ຊ້າຍ Hông mỏ dù cặm xại Bệnh viện ở bên trái bạn
​ໂຮງ​ແຮມຢູ່​​ ເບື້ອງຂວາ Hông hem dù bượng khủa Khách sạn ở bên phải bạn
​ໂຮງ​ແຮມຢູ່​ກ້ຳ​ຂວາ Hông hem dù cặm khủa Khách sạn ở bên phải bạn
Phần giao tiếp về chỉ đường với các từ vựng được đề cập đến trong bài.
Tiếng Lào Phiên âm
A1 ຂໍ​ໂທດ, ຂ້ອຍ​ຢາ​ກ​ໄປ​ຕະຫຼາດ​ເຊົ້າ​ໄປ​ທາງ​ໃດ? Khỏ thôt, khọi dạc pay tả lạt xạu pay thang đảy?
B1 ໄປ​ຊື່ໆ​ແລ້ວ​ລ້ຽວ​ຊ້າຍ. Pay xừ xừ lẹo liệu xại
A2 ຂໍ​ໂທດ, ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ​ແສງ​ທຽນ​ໄປ​ທາງ​ໃດ? Khỏ thôt, pay hông hiên Sẻng-thiên pay thang đảy?
B2 ໄປ​ຊື່ໆ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ແລ້ວ​ລ້ຽວ​ຂວາ. ໂຮງ​ຮຽນ​ແສງ​ທຽນ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຂວາ. Pay xừ xừ nọi nừng lẹo liệu khủa. Hông hiên Sẻng-thiên dù bương khủa
A3 ຂອບ​ໃຈຫຼາຍໆ. Khọp chay lãi lãi
B3 ບໍ່​ເປັນ​ຫ​ຍັງ. Bò pên nhẵng
Vì là chủ đề quan trọng nên bài học này chúng ta có thể nhận thấy từ vựng rất nhiều, do đó chúng ta hãy cố gắng học thật kỹ.

 

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ຢາກ Dạc Muốn
ໄຟ​ແດງ Phay đeng Đèn đỏ
ທາງ Thang Đường
ສີ່​ແຍກ Xì nhẹc Ngã tư
ໃດ? Đảy? Cái gì?
ສາມ​ແຍກ Sảm nhẹc Ngã ba
ແລ້ວ Lẹo Rồi
ກາຍ Cai Trước, đã qua
ຮອດ Hot Đến, tới
ຮ່ອມ Hòm Ngõ, hẻm

Video bài học