Bài 19 –Thời gian (phần 2)

Bài đọc hiểu về chủ đề sinh hoạt, làm việc của một người trong một ngày từ lúc thức dậy tới tối