Bài 19 –Thời gian (phần 2)

Bài 19 –Thời gian (phần 2)

Bài đọc hiểu về chủ đề sinh hoạt, làm việc của một người trong một ngày từ lúc thức dậy tới tối

Bài đọc hiểu về chủ đề sinh hoạt, làm việc của một người trong một ngày từ lúc thức dậy tới tối. Thực tế đây là đoạn văn nhưng để chúng ta dễ theo dõi khi chưa quen đọc tiếng Lào nên được tách nhỏ ra nhiều câu để tiện theo dõi. Ở giáo trình khác cao hơn thì câu sẽ được giữ nguyên.

Tiếng Lào Phiên âm
ມື້ນີ້​ຄຳ​ແພງ​ຕື່ນນອນ​ຫົກ​ໂມງ​ເຄິ່ງ. Mự nị Khăm-pheng từn non hốc mông khầng
ຫຼັງ​ຈາກ​ຕື່ນນອນ​ແລ້ວ​ລາວກໍ່​ຖູ​ແຂ້ວແລະ​ອາ​ບ​ນ້ຳ. Lẵng chạc từn non lẹp lao cò thu khẹo lẽ ap nậm
ຫຼັງ​ຈາກ​ອາ​ບ​ນ້ຳ​ແລ້ວ​ລາວກໍ່​ນຸ່ງ​ເຄື່ອງເພື່ອ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ. Lẵng chạc ap nậm lẹo lao cò nùng khường phừa pay hông hiên
ລາວ​ກິນ​ເຂົ້າ​ເຊົ້າ​ເຈັດ​ໂມງ​ສິບ​ຫ້າ. Lao kin khậu chết mông sip hạ
ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ​ລາວ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ. Lẵng chạc nặn lao pay hông hiên
ລາວ​ຂີ່​ລົດ​ຖີບ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທຸກໆ​ມື້. Lao khì lốt thip pay hông hiên thúc thúc mự
ລາວ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ມານ​ເຈັດ​ໂມງ​ເຄິ່ງ. Lao pay hông hiên pả man chết mông khầng
ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ລາວ​ເປັນ​ນັ້ກ​ຮຽນ​ດີຫຼາຍ. Dù hông hiên lao pên năc hiên
ຫຼັງ​ຈ​າກ​ຮຽນ​ແລ້ວ​ລາວກໍ່​ກັບ​ບ້ານ. Lẵng chạc hiên lẹo lao cò cắp bạn
ລາວ​ກັບ​ບ້ານ​ສີ່​ໂມງ​ສີ່​ສິບ​ຫ້າ. Lao cắp bạn sì mông sì sip hạ
ເວ​ລາ​ຢູ່​ບ້ານ​ລາວ​ອາ​ນາ​ໄມ​ບ້ານ. Vê la dù bạn lao a na may bạn
ຫຼັງ​ຈາກ​ກິນ​ເຂົ້າ​ແລງ​ແລ້ວລາວກໍ່​ເບິ່ງ​ໂທ​ລະ​ທັດ. Lẵng chạc kin khậu leng lẹo lao cò bờng thô lả thắt
ລາວ​ເບິ່ງ​ໂທ​ລະ​ທັດ​ແຕ່​ແປດ​ໂມ​ງ​ຊາວ​ຮອດ​ສິບ​ໂມງ. Lao bờng thô lả thắt từ pet mông xao hot sip mông
ຫຼັງ​ຈ​າກ​ເບິ່ງ​ໂທ​ລະ​ທັດ​ແລ້ວ​ລາວກໍ່​ນອນ. Lẵng chạc bờng thô lả thắt lẹo lao cò non

Một số từ vựng thông dụng khác trong tiếng Lào.

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ເພື່ອ Phừa Để mà
ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ Lẵng chạc nặn Sau đó
ປະ​ມານ Pả man Khoảng chừng
ເວ​ລາ Vê la Thời gian, khi nào

Chúng ta tiếp tục phần đọc hiểu mô tả về sinh hoạt hằng ngày và được tách ra, các bạn nghe xong hãy cố gắng đọc cho thuộc mặt chữ và tra từ vựng để tự dịch nghĩa.

Tiếng Lào Phiên âm
ທຸກໆມື້​ຄຳ​ດີ​ຕື່ນນອນ​ຫົກ​ໂມງ​ເຄິ່ງ. Thúc thúc mự Khăm-đi từn non hốc mông khầng
ຫຼັງ​ຈາກ​ຕື່ນນອນ​ແລ້ວ​ລາວກໍ່​ອາບ​ນ້ຳແລະນຸ່ງ​ເຄື່ອງ. Lẵng chạc từn non lẹo lao cò ap nậm lẽ nùng khường
ລາວ​ກິນ​ເຂົ້າ​ເຊົ້າ​ເຈັດ​ໂມງ. Lao kin khậu xạu chết mông
ຫຼັງ​ຈາກ​ກິນ​ເຂົ້າ​ເຊົ້າ​ແລ້ວ​ເຈັດ​ໂມງ​ເຄິ່ງ​ລາວກໍ່​ຍ່າງ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນເພາະ​ວ່າ​ບ້ານ​ຂອງ​ລາວ​ຢູ່​ໃກ້​ໂຮງ​ຮຽນ. Lẵng chạc kin khậu xạu lẹo chết mông khầng lao cò  dàng pay hông hiên phó và bạn khỏng lao dù cạy hông hiên
ຕອນ​ທ່ຽງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ເລີກ​ຮຽນ​ແລ້ວສິບ​ສອງ​ໂມງ​ລາວກໍ່​ຍ່າງ​ກັ​ບ​ບ້ານ. Ton thiềng lẵng chạc lớc hiên lẹo sip sỏng mông lao cò dàng cắp bạn
ລາວ​ກິນ​ເຂົ້າ​ທ່ຽງ​ກັບ​ຄຳ​ແພງ. Lao kin khậu thiềng căp Khăm-pheng
ໜຶ່ງ​ໂມງ​ລາວ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ​ອີກເພື່ອ​ຮ​ຽນ​ຕອນ​ບ່າຍ. Nừng mông lao pay hông hiên it phừa hiên ton bài
ຕອນ​ແລງ​ກ່ອ​ນ​ກິນ​ເຂົ້າ​ແລງລາວ​ອາ​ນາ​ໄມ​ບ້ານຊ່ອຍ​ຄຳ​ແພງ. Ton leng còn kin khậu leng lao a na may bạn xòi Khăm-pheng
ຄຳ​ດີ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນອາ​ທິດ​ໜຶ່ງ​ຫ້າມື້ ແຕ່​ວັນ​ຈັນ​ຮອດ​ວັນ​ສຸກ. Khăm-đi pay hông hiên a thit nừng hạ mự tè văn chăn hot văn súc
 ວັນ​ເສົາ​ແລ​ະ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ລາວບໍ່​ໄດ້​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ. ລາວ​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮືອນ Văn sảu lẽ văn a thit lao bò đạy pay hông hiên lao hết việc hươn

Phần từ vựng về tháng trong năm khá đơn giả với công thức chỉ là đươn + số đếm giống hệt như tiếng Việt. Ngoài ra có phần tháng khác chúng ta sẽ được tiếp xúc sau.

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ເດືອນໜຶ່ງ Đươn nừng Tháng 1
ເດືອນສອງ Đươn sỏng Tháng 2
ເດືອນສາມ Đươn sảm Tháng 3
ເດືອນສີ່ Đươn sì Tháng 4
ເດືອນຫ້າ Đươn hạ Tháng 5
ເດືອນຫົກ Đươn hốc Tháng 6
ເດືອນເຈັດ Đươn chết Tháng 7
ເດືອນແປດ Đươn pet Tháng 8
ເດືອນເກົ້າ Đươn cạu Tháng 9
ເດືອນສິບ Đươn sip Tháng 10
ເດືອນສິບ​ເອັດ Đươn sip ết Tháng 11
ເດືອນສິບ​ສອງ Đươn sip sỏng Tháng 12
Chúng ta lại quay về chủ đề ngày nhưng không nói thứ nữa mà sẽ là các từ vựng hôm nay, hôm qua, ngày mai và mở rộng ra tuần này, tuần tới, tháng tới, năm,…
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ມື້ Mự Ngày
ມື້​ຊືນນີ້ Mự xưn nị Hôm kia
ມື້​ວານນີ້ Mự van nị Hôm qua
ມື້ີ້ນີ້ Mự nị Hôm nay
ມື້​ອື່ນ Mự ừn Ngày mai
ມື້​ຮື Mự hư Ngày kia, ngày mốt
ມື້​ໜ້າ Mự nạ Hôm sau, lần sau
ອາ​ທິດ A thit Tuần
ອາ​ທິດ​ແລ້ວ A thit lẹo Tuần trước, tuần vừa rồi
ອາ​ທິດນີ້ A thit nị Tuần này
ອາ​ທິດ​ໜ້າ A thit nạ Tuần sau, tuần tới
ເດືອນ Đươn Tháng
ເດືອນແລ້ວ Đươn lẹo Tháng trước
ເດືອນນີ້ Đươn nị Tháng này
ເດືອນ​ໜ້າ Đươn nạ Tháng sau
ປີ Pi Năm
ປີ​ກາຍ Pi cai Năm ngoái
ປີນີ້ Pi nị Năm nay
Chúng ta hãy theo dõi phần hội thoại áp dụng các từ vựng về thời gian được nêu.
Tiếng Lào Phiên âm
ມື້​ວານນີ້​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໄປ​ໃສ? Mự van nị chậu đạy pay sảy?
ຂ້ອຍ​ໄດ້​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ Khọi đạy pay hông hiên
ມື້ນີ້​ເຈົ້າ​ຊິ​ເຮັດ​ຫ​ຍັງ? Mự nị chậu xi hết nhẵng?
ຂ້ອ​ຍ​ຊິ​ເຮັດ​ວຽກ​ບ້ານ Khọi xi hết việc bạn
ມື້​ຮື​ຂ້ອ​ຍ​ຊິ​ໄປ​ຊຽງ​ຂ​ວາງ​ໄປ​ນຳ​ກັນ​ບໍ? Mự hư khọi xi pay Xiêng-khoảng pay năm căn bo?
ຂໍ​ໂທດ, ຂ້ອຍ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ເພາະ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ມີ​ວຽກຫຼາຍ Khỏ thôt, khọi pay bò đạy phó và khọi mi việc lãi
ບໍ່​ເປັນ​ຫ​ຍັງ. Bò pên nhẵng
Các từ vựng bổ sung thêm cho bài học.
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ນຳ Năm Với
ນຳ​ກັນ Năm căn Cùng với, cùng nhau

Như vậy qua 2 phần thời gian chúng ta đã học khá đầy đủ về chủ đề này, việc của mỗi người là cố gắng thuộc từ vừng và luyện đọc theo phát âm chuẩn.

Video bài học

Attachments1

  • ເວລາ