Bài 13 – Đi lại và phương tiện giao thông

Bài học này khá rộng với các chủ đề về đi lại, hoạt động thường ngày, công việc, giải trí. Chúng bắt đầu với từ vựng về hướng cùng các phương tiện giao thông phổ biến.