Bài 21 – Thời tiết

Bài học này chủ đề của chúng ta là thời tiết nói về các hiện tượng mưa nắng, nóng lạnh,...