Những bài học kiểm tra khả năng nghe tiếng Lào, chúng ta sẽ nghe và điền vào ô trống các từ còn thiếu.

Course Curriculum

[Luyện nghe] ບົດທີ 1: ມື້ທໍາອິດຂອງການຮຽນພາສາລາວ FREE 00:00:00
Luyện nghe tiếng Lào nói về chủ đề học tiếng Lào, tiếng Anh và kinh nghiệm để học tốt
[Luyện nghe] ບົດທີ 2 – ເຖິງໝູ່ສຸດທີ່ຮັກ FREE 00:00:00
Bài luyện nghe nói về quan hệ bạn bè trong tiếng Lào 
[Luyện nghe] ບົດທີ 3: ປະສົບການຊີວິດ FREE 00:00:00
Chủ đề nghe về cuộc sống hằng ngày ở Lào
TAKE THIS COURSE
  • 1 week, 3 days
1 STUDENTS ENROLLED