[Luyện nghe] ບົດທີ 1: ມື້ທໍາອິດຂອງການຮຽນພາສາລາວ

Luyện nghe tiếng Lào nói về chủ đề học tiếng Lào, tiếng Anh và kinh nghiệm để học tốt

Lắng nghe và điền vào chỗ trống các từ tiếng Lào còn thiếu.

Attachments1

  SEE ALL Add a note
  YOU
  Add your Comment

  Google

  QUẢNG CÁO

  error: