[Luyện nghe] ບົດທີ 1: ມື້ທໍາອິດຂອງການຮຽນພາສາລາວ

Luyện nghe tiếng Lào nói về chủ đề học tiếng Lào, tiếng Anh và kinh nghiệm để học tốt

Lắng nghe và điền vào chỗ trống các từ tiếng Lào còn thiếu.

Attachments1

    SEE ALL Add a note
    YOU
    Add your Comment
    error: