[Luyện nghe] ບົດທີ 1: ມື້ທໍາອິດຂອງການຮຽນພາສາລາວ

Luyện nghe tiếng Lào nói về chủ đề học tiếng Lào, tiếng Anh và kinh nghiệm để học tốt