[Luyện nghe] ບົດທີ 1: ມື້ທໍາອິດຂອງການຮຽນພາສາລາວ

Luyện nghe tiếng Lào nói về chủ đề học tiếng Lào, tiếng Anh và kinh nghiệm để học tốt

Lắng nghe và điền vào chỗ trống các từ tiếng Lào còn thiếu.

Quảng cáo

Attachments1

  • ໂຮງຮຽນ
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

ADS

error: