[Luyện nghe] ບົດທີ 3: ປະສົບການຊີວິດ

Chủ đề nghe về cuộc sống hằng ngày ở Lào

Bài học nói về trải nghiệm của một người tên Philip về cuộc sống tại đất nước Lào xinh đẹp. Hãy nghe và điền từ vào ô trống.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
error: