[Luyện nghe] ບົດທີ 2 – ເຖິງໝູ່ສຸດທີ່ຮັກ

Bài luyện nghe nói về quan hệ bạn bè trong tiếng Lào 

Các bạn hãy lắng nghe tiếng Lào và điền vào các từ còn trống

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
error: