Do được biên soạn từ các giáo trình khác nhau nên mục bài học này cũng sẽ học chữ Lào nhưng có chú trọng về phát âm. Chúng ta kết hợp 2 phần để có hiệu quả tốt nhất.

Nội dung phần này dịch và biên tập từ http://www.seasite.niu.edu/lao/

TAKE THIS COURSE
  • 1 week, 3 days
1 STUDENTS ENROLLED