Chữ Lào và nguyên tắc phát âm

Do được biên soạn từ các giáo trình khác nhau nên mục bài học này cũng sẽ học chữ Lào nhưng có chú trọng về phát âm. Chúng ta kết hợp 2 phần để có hiệu quả tốt nhất.

Nội dung phần này dịch và biên tập từ http://www.seasite.niu.edu/lao/

Course Curriculum

Tiếng Lào căn bản
Bài 1: Giới thiệu về tiếng Lào Details FREE 00:15:00
Bài học vỡ lòng làm quen với tiếng Lào
Bài 2: Bảng chữ cái tiếng Lào Details FREE 00:30:00
Bảng chữ cái tiếng Lào và cách ghép nguyên âm và phụ âm để phát âm. Đây là bài học khá quan trọng trong nhập môn tiếng Lào
Bài 3: Các phụ âm cấp cao Details FREE 00:30:00
Các phụ âm cấp thấp trong tiếng Lào và nguyên tắc phát âm của các phụ âm này
Bài 4: Các phụ âm cấp giữa Details FREE 00:00:00
Các phụ âm cấp giữa trong tiếng Lào, cách ghép phụ âm với nguyên âm và nguyên tắc phát âm
Bài 5: Các phụ âm cấp thấp Details FREE 00:30:00
Nhóm các phụ âm cấp thấp và các ví dụ về cách phát âm tiếng Lào đi cùng các phụ âm này.