Do được biên soạn từ các giáo trình khác nhau nên mục bài học này cũng sẽ học chữ Lào nhưng có chú trọng về phát âm. Chúng ta kết hợp 2 phần để có hiệu quả tốt nhất.

Nội dung phần này dịch và biên tập từ http://www.seasite.niu.edu/lao/

Course Curriculum

Tiếng Lào căn bản
Bài 1: Giới thiệu về tiếng Lào Details FREE 00:15:00
Bài học vỡ lòng làm quen với tiếng Lào
Bài 2: Bảng chữ cái tiếng Lào Details FREE 00:30:00
Bảng chữ cái tiếng Lào và cách ghép nguyên âm và phụ âm để phát âm. Đây là bài học khá quan trọng trong nhập môn tiếng Lào
Bài 3: Các phụ âm cấp cao Details FREE 00:30:00
Các phụ âm cấp thấp trong tiếng Lào và nguyên tắc phát âm của các phụ âm này
Bài 4: Các phụ âm cấp giữa Details FREE 00:00:00
Các phụ âm cấp giữa trong tiếng Lào, cách ghép phụ âm với nguyên âm và nguyên tắc phát âm
Bài 5: Các phụ âm cấp thấp Details FREE 00:30:00
Nhóm các phụ âm cấp thấp và các ví dụ về cách phát âm tiếng Lào đi cùng các phụ âm này.
TAKE THIS COURSE
  • 1 week, 3 days
1 STUDENTS ENROLLED