[Đọc hiểu] Bài 4: ທອມກັບການສອນຢູ່ມ.ຊ

Bài luyện nghe nói về công việc dạy học của thầy giáo Thom tại trường đại học quốc gia

Các bạn thân mến, khác với các bài học khác những bài luyện nghe và đọc hiểu sẽ không được dịch mà chỉ cung cấp cho các bạn phần dịch từ vựng.

Mỗi bài học này gồm 03 phần: luyện nghe, từ vựng và trả lời câu hỏi, các bạn cố gắng bổ sung từ vựng chưa thuộc để tự trả lời

ບົດ​ທີ​ສີ່ ທອມ​ກັບ​ການ​ສອນ​ຢູ່ມ​.ຊ. – Bài 4: Công việc dạy học của Thom tại Mo-Xo

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ທອມ​ໄດ້ມີ​ໂອ​ກາດ​ສອນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່ມ.ຊ.ໄດ້​ບໍ່​ດົນ ລາວ​ກໍ​ເຫັນ​ວ່າ: ນັກ​ຮຽນ​ຂອງ​ລາວ​ສ່ວນຫຼາຍ​ແມ່ນ​ດຸ​ໝັ່ນ​ແລະ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ຮຽນຫຼາຍ​ຂື້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ, ເພາະ​ວ່າ​ເວ​ລາ​ທີ່​ລາວກວດ​ວຽກ​ບ້ານ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ​ກໍ​ເຫັນ​ວ່ານັກ​ຮຽນ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ແລະ​ເຮັດ​ໄດ້. ເວ​ລາ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງນັກ​ຮຽນ​ກໍ​ສາ​ມາດ​ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ​ໄດ້, ນັກ​ຮຽນ​ກ້າ​ເວົ້າ​ພ​າ​ສາ​ອັງ​ກິດຫຼາຍ​ຂື້ນ ແລະ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ເຄີຍ​ມາ​ໂຮງ​ຮຽນ​ບໍ່​ທັນກໍ​ມາ​ໄວ​ຂື້ນ ແລະ​ກໍ​ມີ​ບາງ​ຄົນ​ທີ່​ບໍໍ່​ຄ່ອຍ​ສົນ​ໃຈໃນ​ການ​ຮຽນ​ມາ​ຮຽນ​ກໍ​ຊ້າ ແລະ​ບໍ່​ມັກ​ເຮັດ​ວຽກ​ບ້ານ. ເມື່ອ​ມາ​ເບິ່ງ​ນາຍ​ຊື່​ແລ້ວກໍ​ເຫັນ​ວ່າ​ສ່ວນຫຼາຍ​ແມ່ນ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ໄດ້​ທຶນ​ຮ​ຽນ. ລາວບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ຈະ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດເພື່ອ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ນັກ​ຮຽນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ໃຫ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ຮຽນແລະ​ໃຫ້​ຮຽນ​ທັນ​ໝູ່, ລາວ​ຈຶ່ງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປ່ຽນ​ການ​ສອນ​ໃໝ່ເຊັ່ນ​ວ່າ: ເອົາ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ຮຽນ​ບໍ່​ທັນໃຫ້​ມາ​ນັ່ງ​ກັບ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ຮຽນ​ໄວ, ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ເຮັດ​ກິດ​​ຈະ​ກຳນຳ​ກັນຫຼາຍໆ ແລະ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ເຮັດ​ວຽກ​ບ້ານ​ເປັນ​ກຸ່ມ, ພະ​ຍາ​ຍາມ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງລຶ້ງ​ກັນ​ຫຼາຍ​ຂື້ນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ບໍ່​ດົນລ​າວ​ກໍ​ເຫັນ​ວ່າ​​ຜົນ​ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ນັ້ກ​ຮຽນ​ທັງ​ໜົດ ແມ່ນ​ດີ​ຂື້ນກວ່າ​ເກົ່າຫຼາຍ. ດຽວນີ້ ນັກ​ຮຽນ​ຂອງ​ທອມ​ທັງ​ເກັ່ງ​ທັງ​ດຸ​ໝັ່ນ. ລາວ​ດີ​ໃຈ​ທີ່​ເຫັນ​ນັກ​ຮຽນ​ມີ​ຜົນ​ການ​ຮຽນ​ດີ​ຂື້ນ.

ຄຳ​ສັບ – Từ vựng

Tiếng Lào Tiếng Việt
ຫຼັງ​ຈ​າກ​ທີ່ sau…
ໄດ້​ບໍ່​ດົນ không được lâu
ກວ່າ​ເກົ່າ nhiều hơn trước
ສາ​ມາດ có thể, khả năng
ກ້າ dám
ບໍ່​ຄ່ອຍ không thật
ກໍ່​ເຫັນ​ວ່າ xem đó là…
ເຫຼົ່າ​ນີ້ những cái này
ພະ​ຍາ​ຍາມ thử
ປ່ຽນ thay đổi
ໃຫ້​ມາ​ນັ່ງ được đến ngồi
ກິດ​ຈະ​ກຳ hoạt động
ກຸ່ມ nhóm
ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ sau đó
ທັງ​ເກັ່ງ​ທັງ​ດຸ​ໝັ່ນ vừa thông minh vừa chăm chỉ

ຄຳ​ຖາມ – Câu hỏi

  1. ນັກ​ຮຽນ​ຂອງ​ທອມ​ສ່ວນຫຼາຍ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ແນວ​ໃດ?
  2. ສຳ​ລັບ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່ບໍ່​ຄ່ອຍ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ທອມ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ?
  3. ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ທອ​ມ ເຈົ້າ​ຈະ​ປ່ຽນ​ການ​ສອນ​ແບບ​ໃດ ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ ຮຽນ​ທັນ​ກັນ?

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
error: