Giáo trình đọc hiểu và luyện nghe tiếng Lào, nội dung biên soạn bởi trung tâm Candlelight.

Course Curriculum

[Đọc hiểu] Bài 1: ຊີວິດຂອງທອມຢູ່ປະເທດລາວ Details FREE 00:00:00
Bài đọc hiểu và luyện nghe số 1, nói về cuộc sống của một người tên Thom tại Lào
[Đọc hiểu] Bài 2: ທອມເປັນອາຈານ Details FREE 00:00:00
Đọc hiểu tiếng Lào, chủ đề nói về một người làm nghề giáo viên
[Đọc hiểu] Bài 3: ການຮຽນຢູ່ ມ.ຊ Details FREE 00:00:00
Bài đọc hiểu tiếng Lào với chủ đề học tại trường đại học quốc gia Lào
[Đọc hiểu] Bài 4: ທອມກັບການສອນຢູ່ມ.ຊ Details FREE 00:00:00
Bài luyện nghe nói về công việc dạy học của thầy giáo Thom tại trường đại học quốc gia
[Đọc hiểu] Bài 5: ທອມກັບການສອນຢູ່ມ.ຊ Details FREE 00:00:00
Bài luyện nghe tiếng Lào nói về quan hệ giữa thầy Thom và các sinh viên trong lớp ở trường đại học quốc gia
[Đọc hiểu] Bài 6: ນັກຮຽນລົມກ່ຽວກັບອາຈານທອມ Details FREE 00:00:00
Các sinh viên nói về thầy Thom thế nào sẽ là nội dung tiếp theo của bài luyện nghe số 6, chúng ta cùng theo dõi
TAKE THIS COURSE
  • 1 week, 3 days
2 STUDENTS ENROLLED