Xét về từ điển thì hiện tại không có công cụ nào tiện lợi bằng các từ điển onlinevà nổi bật nhất là Google Translate nhưng đến nay vẫn chưa hỗ trợ giọng đọc tiếng Lào như các ngôn ngữ khác và mức độ chỉ là để bạn biết nghĩa chứ không thay thế từ điển được.

Dự án của Bộ giáo dục và đào tạo CHXHCNVN kết hợp Bộ giáo dục và thể thao CHDCND Lào tại địa chỉ http://vietlao.classbook.vn/ là trang từ điển trực tuyến chính quy đầy đủ nhất mà chúng ta sử dụng trong thời điểm này.

Course Curriculum

Các từ điển tiếng Lào online hay nhất FREE 00:00:00
Giới thiệu các từ điển Lào - Việt, Việt - Lào tốt nhất có thể sử dụng online trong điều kiện chưa có phần mềm hoàn thiện.
TAKE THIS COURSE
  • 1 week, 3 days
2 STUDENTS ENROLLED