Cách tra cứu từ điển Lào – Việt

Dù thời đại số hóa chúng ta có từ điển online nhưng không thể bỏ qua các quyền từ điển như Từ Điển Lào – Việt của bác sĩ Trần Kim Lân hay cũ hơn là Từ Điển Lào – Việt do cố giáo sư Phạm Đức Dương làm chủ biên.

Chúng ta sẽ học cách tra từ điển Lào – Việt và tương tự nếu bạn có dùng sách từ điển Lào – Anh vẫn áp dụng theo nguyên tắc này.

Course Curriculum

Cách tra từ điển Lào – Việt Details FREE 00:00:00
Cách sử dụng và tra cứu từ trong từ điển Lào - Việt
TAKE THIS COURSE
  • 1 week, 3 days
2 STUDENTS ENROLLED