Với mọi ngôn ngữ, phần mềm từ điển là một phần không thể thiếu trong học tập, nghiên cứu.

Vì không phải là ngôn ngữ mạnh trên thế giới nên ít có phần mềm từ điển Lào Việt, trước đây phần mềm của bác sĩ Trần Kim Lân dùng rất tốt nhưng rất lâu rồi không có bản cập nhật nên chỉ dùng trên máy tính hệ điều hành 32bit. Với máy 64bit chúng ta phải cài trên máy ảo thì rất khó cho đa số người dùng do phải qua nhiều bước.

Hiện tại chúng ta có Magis Dictionary chạy được trên Windows 64bit dù hay bị lỗi nhưng tính năng cũng chấp nhận được.

Course Curriculum

Magis Dictionary: Từ điển Lào – Việt – Lào hay nhất FREE 00:00:00
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm từ điển Việt-Lào-Việt Magis Dictionary
TAKE THIS COURSE
  • 24 hours
2 STUDENTS ENROLLED