Bài 9: Chủ đề ăn uống

Hỏi về các món ăn theo văn phong người Lào như thế nào? Chúng ta hãy theo dõi bài học.