Bài 8: Thời gian và hoạt động trong ngày

Làm quen với các từ vựng về số đếm và các buổi trong ngày xong chúng ta sẽ vào phần hội thoại nói về các hoạt động hằng ngày trong tiếng Lào.