Bài 8: Mua sắm

Trong loạt bài học của giáo trình này thì bài 8 đa dạng nhất với chủ đề mua sắm kèm theo đó là các vật dụng, quần áo kèm các từ vựng màu sắc, số đếm,…

Attachments1

  • Talat Sao