Bài 7: Hỏi về đồ vật

Đi sâu hơn vào đời sống, bài số 7 chúng ta sẽ làm quen với các từ ngữ về đồ vật thường dùng và các câu hỏi liên quan đến chúng.