Bài 6: Hỏi về nơi ở và làm việc

Khi gặp nhau, chúng ta thăm hỏi về nơi ở, nơi làm việc thì hỏi và trả lời thế nào? Đoạn hội thoại sau sẽ giúp chúng ta biết cách khởi đầu.