Bài 6: Hỏi về nơi ở và làm việc

Khi gặp nhau, chúng ta thăm hỏi về nơi ở, nơi làm việc thì hỏi và trả lời thế nào? Đoạn hội thoại sau sẽ giúp chúng ta biết cách khởi đầu.  
Khi gặp nhau, chúng ta thăm hỏi về nơi ở, nơi làm việc thì hỏi và trả lời thế nào? Đoạn hội thoại sau sẽ giúp chúng ta biết cách khởi đầu.  
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າ​ພັກ​ຢູ່​ໃສ? Chậu phắc dù sảy Bạn nghỉ ở đâu?
B1 ຂ້ອຍ​ພັກ​ຢູ່​ບ້ານ​ສີ​ສັງ​ວອນ Khọi phắc dù bạn Sỉ-sẳng-von Tôi nghỉ ở bản Sisangvone
A2 ເຈົ້າ​ຮຽນ​ພະ​ສາ​ລາວ​ຢູ່​ໃສ? Chậu hiên pha sã Lao dù sảy? Bạn học tiếng Lào ở đâu?
B2 ຂ້ອຍ​ຮຽນ​ຢູ່​ດົງ​ໂດກ. Khọi hiên dù Đông- Đốc Tôi học ở Dongdok.
A3 ຫ້ອ​ງ​ການ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃສ? Họng can chậu dù sảy? Văn phòng của bạn ở đâu?
B3 ຫ້ອງ​ການ​ຂ້ອຍ​ຢູ່​ສູນ​ອາ​ດາ Họng ca khọi dù sản A-Đa Văn phòng của tôi ở trung tâm ARDA
A4 ຫ້ອງ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ລາວ​ຢູ່​ໃສ? Họng hiên pha sã Lao dù sảy? Phòng học tiếng Lào ở đâu?
B4 ຫ້ອງ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ລາວ​ຢູ່​ໜີ້ Họng hiên pha sã Lào dù nị Phòng học tiếng Lào ở đây
Các từ vựng điển hình về chỗ ở.
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ຫ້ອງນອນ Họng non Phòng ngủ
ຫ້ອງ​ນ້ຳ Họng nặm WC
ເຮືອນ Hươn Nhà
ຫໍ​ພັກ Hỏ phắc Ký túc xác
​ໂທ​ລະ​ສັບ Thô lả sắp Điện thoại
ຢູ່​ຫັ້ນ Dù hặn Ở chỗ đó
ຢູ່​ພຸ້ນ Dù phụn Ở đằng kia
ຢູ່​ຊັ້ນ​ເທິງ Dù xặn thẩn Upstairs

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
error: