Bài 6: Đi – đến một nơi

Bài hội thoại số 6 là các câu hỏi về đi đâu đó và các từ vựng liên qua nđến địa điểm, nơi chốn trong tiếng Lào