Bài 6: Chữ số trong tiếng Lào

Không những có hệ chữ khác mà số trong tiếng Lào cũng có những ký tự riêng, trong thực tế chúng ít được sử dụng tuy nhiên chúng ta cũng nên tìm hiểu về các chữ số này. Trên mỗi đồng tiền của Lào đều có in số và thỉnh thoảng vẫn gây nhầm lẫn.