Bài 6: Chữ số trong tiếng Lào

Bài 6: Chữ số trong tiếng Lào

Không những có hệ chữ khác mà số trong tiếng Lào cũng có những ký tự riêng, trong thực tế chúng ít được sử dụng tuy nhiên chúng ta cũng nên tìm hiểu về các chữ số này. Trên mỗi đồng tiền của Lào đều có in số và thỉnh thoảng vẫn gây nhầm lẫn.

Không những có hệ chữ khác mà số trong tiếng Lào cũng có những ký tự riêng, trong thực tế chúng ít được sử dụng tuy nhiên chúng ta cũng nên tìm hiểu về các chữ số này. Trên mỗi đồng tiền của Lào đều có in số và thỉnh thoảng vẫn gây nhầm lẫn.

Bài học này chỉ mục đích giới thiệu về các chữ số trong tiếng Lào để chúng ta biết mặt chữ. Chi tiết về cách đọc số các bạn sẽ được học sau.
Tiền Kip Lào
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
Sủn 0
Nừng 1
Sỏng 2
Sảm 3
4
Hạ 5
Hốc 6
Chết 7
Pẹt 8
Cạu 9
໑໐ Sip 10
໑໑ Sip ết 11
໑໒ Sip sỏng 12
໑໓ Sip sảm 13
໑໔ Sip sì 14
໑໕ Sip hạ 15
໑໖ Sip hốc 16
໑໗ Sip chết 17
໑໘ Sip pẹt 18
໑໙ Sip cạu 19
໒໐ Xao 20
໒໑ Xao ết 21
໓໐ Sảm sip 30
໔໐ Sì sip 40
໔໑ Sì sip ết 41
໕໐ Hạ sip 50
໕໒ Hạ sip sỏng 52
໖໐ Hốc sip 60
໖໓ Hốc sip sảm 63
໗໐ Chết sip 70
໗໔ Chết sip sì 74
໘໐ Pẹt sip 80
໘໕ Pẹt sip hạ 85
໙໐ Cạu sip 90
໙໖ Cạu sip hốc 96
໑໐໐ Nừng họi 100
໒໐໐ Sỏng họi 200
໑໐໐໐ Nừng phăn 1,000
໑໐.໐໐໐ Nừng mừn, síp phăn 10,000
໑໕.໐໐໐ Sip hạ phăn 15,000
໒໐.໐໐໐ Xao phăn 20,000
໒໕.໐໐໐ Xao hạ phăn 25,000
໑໐໐.໐໐໐ Nừng xẻn, họi phăn 100,000
໕໐໐.໐໐໐ Hạ xẻn 500,000
໑.໐໐໐.໐໐໐ Nừng lạn 1,000,000
Tiền Kip Lào

Attachments2

  • Tiền Kip Lào
  • Tiền Kip Lào