Bài 5: Nơi ở và học hành

Bài hội thoại số 5 là hỏi về nơi được sinh ra, trường đang học cùng các từ vựng liên quan đến gia đình, trường học.