Bài 5: Nơi ở và học hành

Bài 5: Nơi ở và học hành

Bài hội thoại số 5 là hỏi về nơi được sinh ra, trường đang học cùng các từ vựng liên quan đến gia đình, trường học.

Bài hội thoại số 5 là hỏi về nơi được sinh ra, trường đang học cùng các từ vựng liên quan đến gia đình, trường học.

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ບ້ານ Bạn Nhà
ຮຽນ Hiên Học
ໂຮງຮຽນ Hông hiên Trường học
ໂຮງແຮມ Hông hem Khách sạn
ເຮືອນພັກ Hươn phắk Nhà nghỉ
ພັກ Phắk Nghỉ
ຫ້ອງ Họng Phòng
ຫ້ອງນ້ຳ Họng nậm Phòng tắm, WC
ຢູ່j
ເກີດ Cợt Sinh, sinh ra
ຄົນ Khôn Người
ຄອບຄົວ Khop khua Gia đình
ພາສາ Pha sã Ngôn ngữ
ພິ່ນ້ອງ Phì nọng Quan hệ
ພໍ່ແມ່ Phò mè Cha mẹ
ວໍຊິງຕັນ Quo-sing-tăn Washington

Phần 1: Hỏi về trường học

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າຮຽນພາສາ ລາວຢູ່ໃສ ? Chậu hiên pha sã Lào dù sảy? Bạn học tiếng Lào ở đâu?
B1 ຂ້ອຍຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນດົງໂດກ Khọi hiên dù hông hiên Đông – đốk Tôi học ở Đông – đốk
A2 ໂຮງຮຽນດົງໂດກຢູ່ໃສ ? Hông hiên Đông – đốk dù sảy Trường Đông – đốk ở đâu?
B2 ຢູ່ວຽງຈັນ Dù Viên chăn Ở Viên Chăn

Phần 2: Hỏi về nơi ở khi đi du lịch

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າພັກຢູ່ໃສ ? Chậu phắc dù sảy? Bạn nghỉ lại ở đâu?
B1 ຂ້ອຍພັກຢູ່ໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ, ເຈົ້າເດ໋ ? Khọi phắc dù hông hem Lạn Xạng, chậu đê? Tôi ở tại khách sạn Lạn Xạng, còn bạn?
A2 ຂ້ອຍພັກຢູ່ນຳຄອບຄົວຄົນລາວ Khọi phắc dù năm khop khua khôn Lào Tôi ở cùng gia đình người Lào (kiểu homestay)

Phần 3: Hỏi về nơi sinh

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ບ້ານເກີດເຈົ້າຢູ່ໃສ L Bạn cợt chậu dù sảy? Bạn sinh ra ở đâu?
B1 ຢູ່ປາກເຊ Dù Pak-sê Ở Pak-sê
A2 ເຈົ້າເດ໊, ເຈົ້າເກີດຢູ່ໃສ ? Chậu đơ, chậu cợt dù sảy? Còn bạn, bạn sinh ra ở đâu?
B2 ຂ້ອຍເກີດຢູ່ ວໍຊິງຕັນ Khọi cợt dù Quo-sing-tăn Tôi sinh ở Washington

Video về bài học: