Bài 5: Dấu trong tiếng Lào

Bài 5: Dấu trong tiếng Lào

Các dấu trong tiếng Lào và cách sử dụng chúng để chuyển về tiếng Việt.

Cũng như tiếng Việt thì tiếng Lào có 4 dấu nhưng thường dùng 2 dấu:
– Dấu ệc (phiên âm mày ệc) ່ có vai trò tương đương với dấu huyền trong tiếng Việt.
– Dấu thô (phiên âm mày thô) ້ có vai trò tương đương với dấu nặng trong tiếng Việt.
Riêng 2 dấu còn lại ít gặp hơn đó là:
– Dấu ti (phiên âm mày ti) đánh vần gần như dấu sắc trong tiếng Việt.
– Dấu chắt-ta-va (phiên âm mày chắt-ta-va) ໋ đánh vần như dấu hỏi nhưng phát âm ngắn hơn một tí.

Ví dụ về phát âm dấu với phụ âm ນ:
ນາ ນ່າ ນ່່້າ ນ໊າ ນ໋າ
na nạ nả
Thêm ví dụ với phụ âm ຕ:
ຕາ ຕ່າ ຕ້າ ຕ໊າ ຕ໋າ
ta tạ tả
Vị trí dấu được đặt ở vị trí của phụ âm

Chú ý chữ Lào không có dấu ngã nên khi chuyển thể các tên tiếng Việt sang tiếng Lào như Mã, Nhã thì chúng ta dùng dấu chắt-ta-va hoặc sử dụng phụ âm cao để có giọng đọc luyến gần như dấu ngã.

Attachments1

  • Các dấu trong tiếng Lào