Bài 5: Các phụ âm cấp thấp

Bài 5: Các phụ âm cấp thấp

Nhóm các phụ âm cấp thấp và các ví dụ về cách phát âm tiếng Lào đi cùng các phụ âm này.

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ theo dõi bài 5 trong tiếng Lào căn bản là các phụ âm cấp thấp.

Nhóm phụ âm tiếp theo các bạn sẽ học là nhóm phụ âm cấp thấp, đây là nhóm phụ âm lớn nhất bao gồm 13 phụ âm. Các bạn đã biết 5 phụ âm ງ, ຍ, ນ, ມ, ວ cũng như các nguyên âm nên ở bài này chỉ giới thiệu thêm 8 ký tự chữ viết mới.

Các phụ âm thấp được phát âm với âm điệu cao. 

Dưới đây là bảng dịch chữ cái Lào sang chữ cái tiếng Việt.

Tiếng Lào
Chữ cái tương đương Kh X Th Ph F H Ng
Phiên âm Kho Xo Tho Pho Fo Ho Ngo
Tiếng Lào  
Chữ cái tương đương Nh M N R L B  
Phiên âm Nho Mo No Ro Lo Vo  


Chú ý: 

– ຣ (Ro) là phụ âm thứ 22 của tiếng Lào, chỉ dùng trong phiên âm tiếng nước ngoài (phiên âm France sẽ gặp) hoặc thuật ngữ nên thực tế ít gặp và bạn cần phân biệt để tránh nhầm lẫn với ຮ (Ho). Thường đọc giống như ລ (Lo).

– ຍ (Nho – Yo) có 2 cách phát âm, khi đứng đầu được đọc là Nho (tương đương chữ Nh) và khi đứng cuối sẽ thành Yo (tương đương chữ Y). Bạn xem ví dụ bên dưới sẽ rõ.         

ກາຍ ຍາ ຍາຍ
Kai Nha Nhay

Từ ຄາ được đọc là Kha và bạn chú ý phân biệt ຄາ – ຍາ vì chữ cái ngược nhau.    

Tiếng Lào ເຮືອ ຟີ ທໍ ມາ ເຊ ພາ ແຣ ງ ົວ
Phiên âm Hưa Fi Tho Ma Pha Re Ngua

ĐỌC CÁC ÂM TIẾT SAU:

Nguyên tắc:  Một phụ âm thấp + một nguyên âm dài thì sẽ có ngữ điệu tăng cao.

Tiếng Lào ເຮືອ ຟີ ທໍ ມາ ເຊ ພາ ແຣ ງ ົວ
Phiên âm Hưa Fi Tho Ma Pha Re Ngua

Xem các âm sau và thực hành đọc.

Tiếng Lào ລາວ ເຮືອນ ນົມ ໂຮງຮຽນ
Phiên âm Lao Hươn Nôm Hông hiên
Tiếng Lào ໄທ ຄືນ ຄົນ ໃນເມືອງ
Phiên âm Thay Khưn Khôn Nay mương

Nguyên tắc:  Một phụ âm thấp  + bất kỳ nguyên âm nào + âm vang thì sẽ có giọng điệu lên cao.

Đọc các âm tiết sau đây:     

Tiếng Lào ນ່າງ ຊື່ ພູ່j ແມ່ນ
Phiên âm Nàng Xừ Phù Mèn

Nguyên tắc: Bất kỳ phụ âm nào sử dụng với mày ệt (dấu huyền) đều có giọng cao vừa.

THỰC HÀNH ĐỌC CÁC TỪ SAU ĐÂY:   

Tiếng Lào ນ່າງ ຊື່ ພູ່j ແມ່ນ
Phiên âm Nàng Xừ Phù Mèn

Nguyên tắc: Mày thô (dấu nặng) kết hợp với một phụ âm thấp sẽ có giọng điệu từ cao xuống thấp (chỉ khi nào kết hợp với phụ âm  trung)

ĐỌC CÁC TỪ SAU ĐÂY:         

Tiếng Lào ນັ້ນ ແລ້ວ ນີ້ ຮ້ອນ
Phiên âm Nặn Lẹo Nị Họn

THỰC HÀNH ĐỌC CÁC TỪ SAU ĐÂY:

Nguyên tắc:  Phụ âm thấp hoặc trung  + Mày thô (dấu nặng) có giọng lên cao rồi thấp.

Tiếng Lào ນັ້ນ ແລ້ວ ນີ້ ຮ້ອນ
Phiên âm Nặn Lẹo Nị Họn

Xem các từ sau và thực hành đọc to:    

Tiếng Lào ໂພດ ພວກ ທູດ
Phiên âm Phôt Phuôc Thut

Nguyên tắc: Một phụ âm thấp  + một nguyên âm dài + một âm tắt thì luôn có giọng lên cao rồi xuống thấp.

THỰC HÀNH ĐỌC CÁC TỪ SAU ĐÂY:

Tiếng Lào ລັດ ຣົດ ເຮັດ ພັກ
Phiên âm Lắt Rôt Hết Phắk

Nguyên tắc:  Một phụ âm thấp + một nguyên âm ngắn và không có phụ âm đứng cuối sẽ có giọng lên cao vừa.