Bài 5: Các phụ âm cấp thấp

Nhóm các phụ âm cấp thấp và các ví dụ về cách phát âm tiếng Lào đi cùng các phụ âm này.