Bài 4: Phụ âm chắn cuối trong tiếng Lào

Tiếng Lào tồn tại các trường hợp đặc biệt là phụ âm chắn cuối Phụ âm chắn cuối trong tiếng Lào gồm các phụ âm: ກ - ດ - ບ -ງ - ນ - ມ - ຍ - ວ.