Bài 4: Nghề nghiệp

Bài 4: Nghề nghiệp

Làm quen với cách hỏi về nghề nghiệp khi mới gặp nhau vào các từ vựng về nghề nghiệp bằng tiếng Lào

Bài học này, chúng ta sẽ đến chủ đề nói về nghề nghiệp với nội dung hỏi về công việc. Tiếp tục về đàm thoại, bài học này sẽ tập hỏi và trả lời về nghề nghiệp, các bạn làm quen trước với một số từ vựng.

Từ vựng 

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
 ອົສຕາລີ Ô sờ ta li Australia
 ອາສາສະໝັກ A sa sa măk Tình nguyện viên
ບໍລິສັດ Bò li sắt Công ty
ໄດ້ Đạy Được
 ບໍ່ໄດ້ເປັນ Bò đạy pên Không được
 ກະຊວງ Kả sung Bộ
 ກະຊວງສຶກສາທິການ Kả sung sứk sả thi can Bộ giáo dục
 ເຮັດ ການ Hết can Làm việc
ລັດ Lắt Chính phủ, nhà nước
 ຄູສອນ Khu sỏn Giáo viên
 ພະນັກງານ Phả năk ngang Công nhân, nhân viên
 ໝໍ Mỏ Bác sĩ, y khoa
 ທ່ານໝໍ Thàn mỏ Bác sĩ
 ນາງພະຍາບານ Nang phả nha ban Y tá
ໄຈກາ Chay ka JICA
ນັກຮຽນ Năk hiên Sinh viên
ຍີ່ປຸ່ນ Nhì pùn Japan
ນັກທຸລະກິດ Năk thú lả kit Doanh nhân
 ຊາວນາ Sau na Nông dân
 ຕຳລວດ Tăm lut Cảnh sát
ທະຫານ Thả hản Bộ đội
 ສະຖານທູດ Sả thản thút Đại sứ
 ນັກການທູດ Năk can thut Nhà ngoại giao
 ທ່ອງທ່ຽວ Thòng thiều Đi du lịch
ນັກທ່ອງທ່ຽວ Năk thòng thiều Du lịch
 ອຸຍນິເຊັບ Ui ni xêp UNICEF

Phần 1: Hỏi về công việc

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າ ເຮັດການຫຍັງ? Chậu hết can nhẵng? Anh/chị làm việc gì?
B1 ຂ້ອຍເປັນອາສາສະໝັກ Khọi pên a sả sả măk Tôi là một tình nguyện viên
A2 ເຈົ້າ ເຮັດນຳອົງການໃດ? Chậu hết năm ông can đảy? Bạn việc cho tổ chức nào?
B2 ຂ້ອຍເຮັດນຳອົງການໄຈກາ Khọi hết năm ông can Chay Ca Tôi làm việc tại JICA.

Phần 2: Hỏi về nghề 

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າເປັນຄູສອນແມ່ນບໍ ? Chậu pên khu sỏn mèn bo? Bạn là giáo viên phải không?
B1 ບໍ່, ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນຄູສອນ, ຂ້ອຍເປັນນັກຮຽນ Bò, khọi bò đạy pên khu sỏn, khọi pên nắc hiên Không, tôi không được làm giáo viên, tôi là sinh viên

Phần 3: Hỏi về lĩnh vực làm việc

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າເຮັດການນຳລັດບໍ ? Chậu hết can năm lăk bo? Bạn có làm cho nhà nước không?
B1 ບໍ່, ຂ້ອຍເຮັດການນຳບໍລິສັດ Bò, khọi hết can năm bo li sắt Không, tôi làm công ty
A2 ບໍລິສັດໃດ ? Bo li sắt đảy? Công ty nào?
B2 ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວລາວ Bo li sắt thòng thiều Lào Công ty du lịch Lào

Video toàn bài học: