Bài 4: Các phụ âm cấp giữa

Các phụ âm cấp giữa trong tiếng Lào, cách ghép phụ âm với nguyên âm và nguyên tắc phát âm