Bài 30: Hỏi giờ và lịch đi lại

Bài cuối cùng trong loạt hội thoại này sẽ khép lại với nội dung tiếp tục về mời và đi đến chỗ hẹn. Các từ vựng sẽ xoay quanh chủ đề về các giấy tờ tùy thân.