Bài 30: Hỏi giờ và lịch đi lại

Bài 30: Hỏi giờ và lịch đi lại

Bài cuối cùng trong loạt hội thoại này sẽ khép lại với nội dung tiếp tục về mời và đi đến chỗ hẹn. Các từ vựng sẽ xoay quanh chủ đề về các giấy tờ tùy thân.

Bài cuối cùng trong loạt hội thoại này sẽ khép lại với nội dung tiếp tục về mời và đi đến chỗ hẹn. Các từ vựng sẽ xoay quanh chủ đề về các giấy tờ tùy thân.

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ບັດ Bắt Card (điện thoại), thiệp (mời)
ບັດເຊີນ Bắt xơn Thiệp mời
ຈອງ Chong Dự trữ, đặt chỗ
ຈື່ Chừ Chớ
ດັ່ງນັ້ນ Đằng nặn Vì thế
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ Bò đằng nặn Nếu không, trái lại
ໄຫ້ Hạy Cho
ກະແຈ Cả che Khóa
ໃສ່ກະແຈ Sày cả che Khóa lại
ເກັບ Kếp Tập hợp
ຄ່ຳ Khằm Tuổi chiều, tối
ນະ Nả Rồi
ນັດ Nắt Để làm 1 ngày
ນ້ຳເບີ Nặm bơ Số (phiên âm – number)
ປັດສະປໍ Pắt sả bo Passport – hộ chiếu
ໃບຂັບຂີ່ Pay khắp khì Bằng lái xe
ປີ້ Pị
ຈອງປີ້ Chong pị Đặt ghế
ໂທລະສັບ Thô lả sắp Điện thoại
ຖ້າ Thạ Chờ
ຖິ້ມ Thịm Đến nơi
ຝາກຈົດໝາຍ Phạc chốt mãi Gửi thư đến ai đó
ບັດປະຈຳຕົວ Bắt pả chăm tua Chứng minh nhân dân
ໄວ້ Vạy Giữ
ວີຊາ Vi sa Visa

Phần 1: Mời bạn đến nhà chơi

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ມື້ຄ່ຳນີ້ ຂ້ອຍຢາກເຊີນເຈົ້າມາຫຼິ້ນຢູ່ ບ້ານຂ້ອຍ Mự khăm nị khọi dạc xơn chậu ma lịn dù bạn khọi Tối nay tôi muốn mời bạn đến chơi ở nhà tôi
B1 ຂ້ອຍເສຍໃຈຫຼາຍມາບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍມີ ນັດແລ້ວ Khọi sỉa chay lãi ma bò đạy, khọi mi nắt lẹo Tôi rất xin lỗi đi không được, tôi có hẹn rồi
A2 ຊັນນະ, ເອົາໄວ້ເທື່ອໜ້າ ເນາະ Xăn nả, au vạy thừa nạ nó Được rồi, sẽ hẹn vào bữa khác

Phần 2: Hỏi giờ và đi lại

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຈັກໂມງແລ້ວ Chắc mông lẹo? Mấy giờ rồi?
B1 ສິບເອັດໂມງຍັງຊາວ Síp ết mông nhăng xao 11 giờ kém 20
A2 ເຮົາຄວນໄປດຽວນີ້ Hau khun pay điêu nị Chúng ta sẽ đi bây giờ
B2 ແມ່ນ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາບໍ່ທັນລົດ Mèn, bò đằng nặn hau bò thăn lốt Được, nhưng chúng ta không có xe

Phần 3: Nhờ sự giúp đỡ

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ລູກນ້ອຍ ຂ້ອຍໃຫ້ຫຼາຍ Luc nọi khọi hạy lãi Con của tôi khóc nhiều quá
B1 ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ລາວເປັນຫຍັງ Chậu hụ bò và lao pên nhẵng? Bạn có biết vì sao không?
A2 ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ ມາຫາທ່ານ Khọi bò hụ đằng nặn chừng ma hả thàn Tôi không biết, đó là lý do tôi gặp bạn

Video bài học