Bài 3: Quốc gia và quốc tịch

Bài 3: Quốc gia và quốc tịch

Người Lào gặp người nước ngoài sẽ hỏi gì? Các từ ngữ chào hỏi với người nước ngoài trong tiếng Lào

Như khi chúng ta mới bắt đầu học tiếng Anh, bài học đầu là hỏi tên rồi sau đó đến hỏi về quốc gia, quốc tịch nên câu trúc bài học ở đây cũng tương tự. Mời các bạn theo dõi bài học về Quốc gia và quốc tịch trong tiếng Lào. Trước tiên, chúng ta làm quen với một số từ vựng trong bài.

Tiếng Lào Phiên âm Nghĩa
ອາເມຣິກາ A mê ri ca America
ຝຣັ່ງ Phờ Rằng Pháp
ກາລິຟໍເນັຍ Ka li pho nia California
ວຽດນາມ Việt Nam Việt Nam
ກຳປູເຈຍ Kăm pu chia Cam pu chia
ເຂົາເຈົ້າ Khau chậu Họ, của họ
ຂະເຈົ້າ Khả chậu Họ, của họ
ຄົນ Khôn Người
ຂໍໂທດ Khỏ thôt Xin lỗi
ແຂວງ Khoẻng Tỉnh
ລາວ Lao Nước Lào hoặc ngôi 3 (anh ấy, chị ấy…)
ຈີນ Chin China
ຣັດ Răt Bang
ຫລວງພຣະບາງ Luông Phả Bang Luang Phabang
ມາ Ma Đến
ເມືອງ Mương Huyện
 ບ້ານ Bạn Bản, làng
ປາກເຊ Pakse Pakse
ເປັນ Pên Trở nên, trở thành
ປະເທດ Pả thệt Quốc gia, đất nước
ພວກ Phuộc Chúng tôi
ພວກເຈົາ Phuộc chậu Bạn
ພວກຂ້ອຍ Phuộc khọi Chúng tôi
ໃສ Sảy Ở đâu
ໃດ Đảy Gì, nào
ເທັກຊັດ Thêt xăp Texas
ແຕ່ Từ
ໄທ Thay Thái Lan
ວຽງຈັນ Viêng chăn Vientiane (Viên chăn)

Phần 1: Hỏi từ nước nào đến

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ພວກເຈົ້າມາແຕ່ໃສ? Phuộc chậu ma tè sảy? Bạn từ đâu đến?
B1 ພວກຂ້ອຍມາແຕ່ປະເທດຝຣັ່ງ Phuộc khọi ma tè pả thệt Phờ Rằng Chúng tôi đến từ Pháp.
A2 ພວກເຈົ້າເດ໊? Phuộc chậu đê? Còn bạn thì sao?
B2 ພວກຂ້ອຍມາແຕ່ປະເທດລາວ Phuộc khọi ma tè pả thệt Lào Chúng tôi đến từ nước Lào

Phần 2: Hỏi khu vực đến từ trong nước

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຂໍໂທດເຈົ້າເປັນຄົນລາວບໍ? Khỏ thôt chậu pên khôn Lào bo? Xin hỏi, bạn có phải người Lào không?
B1 ແມ່ນແລ້ວ ຂ້ອຍເປັນຄົນລາວ Mèn lẹo, khọi pên khôn Lào Phải rồi, tôi là người Lào
A2 ເຈົ້າມາແຕ່ແຂວງໃດ? Chậu ma tè khoẻng đảy? Bạn đến từ tỉnh nào?
B2 ຂ້ອມມາແຕ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ Khọi ma tè khoẻng Luỗng Phả Bang Tôi đến từ Luang Phabang.

Phần 3: Hỏi về quốc tịch

 

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ລາວເປັນຄົນຫຍັງ? Lao pên khôn nhẵng? Người đó (Anh ấy/cô ấy) là người nước nào?
B1 ລາວເປັນຄົນ ອາເມລິກາ Lao pên khôn A mê li ca Anh ấy/cô ấy là người Mỹ
A2 ລາວມາແຕ່ລັດໃດ? Lao ma tè lắt đảy? Anh ấy/cô ấy đến từ bang nào?
B2 ລາວມາແຕ່ລັດ ເທັກຊັດ Lao ma tè lắt Thết xắt Anh ấy/cô ấy đến từ Texas

Video của bài học: