Bài 3: Nguyên âm trong tiếng Lào

Bài 3: Nguyên âm trong tiếng Lào

Nguyên âm tiếng Lào được cấu tạo như thế nào? Chúng ta hãy theo dõi bài học này.

Sau khi đã được tìm hiểu về phụ âm, bài học thứ 3 chúng ta đến với nguyên âm tiếng Lào.

Phạm vi bài học sử dụng phụ âm mang tính tượng trưng như một phụ âm câm. Khi thay bằng các phụ âm khác sẽ có cách đọc theo phụ âm đó. Nếu như theo dõi các giáo trình khác thì thường được ký hiệu là X, đây chỉ là phương pháp còn bản chất không hề khác nhau.

Chúng ta hãy xem bảng dưới đây. Riêng phần đọc cũng có 2 giọng đọc nam và nữ cho chúng ta tham khảo.
Nguyên âm ngắn Phiên âm Nguyên âm dài Phiên âm
​ອະ Á ອາ  A
ອິ Í ອີ I
ອຶ ອື Ư
ອຸ Ú ອູ U
ເອະ ເອ Ê
ແອະ É ແອ E
ໂອະ ໂອ Ô
ເອາະ Ó ອໍ O
ເອິ ເອີ Ơ
ເອັຍ Ía ເອຍ Ia
ເອຶອ Ứa ເອືອ Ưa
ອົວະ Úa ອົວ Ua
Các nguyên âm đặc biệt  
ໄອ Ay ໃອ Ay
ເອົາ Au ອຳ Ăm

Theo bảng nguyên âm này, khi ghép một phụ âm vào thì cách đọc sẽ là công thức: Phụ âm tiếng Việt tương ứng + Phiên âm của nguyên âm.

Ví dụ:

– Phụ âm ຄ (Kh) + ເອະ () = ເຄະ đọc là Khế

– Phụ âm ຊ (X) + ໃອ (Ay) = ໃຊ đọc là Xay

Phụ âm ບ (B) + ເອຍ (Ia) = ເບຍ đọc là Bia

Cứ như vậy, chúng ta thực hiện ghép phụ âm vào nguyên âm để đọc.