Bài 3: Nguyên âm trong tiếng Lào

Nguyên âm tiếng Lào được cấu tạo như thế nào? Chúng ta hãy theo dõi bài học này.