Bài 3: Hỏi về quê quán

Gặp người nước ngoài sẽ hỏi thăm họ như thế nào? Đây là các câu hỏi điển hình khi mới gặp.

Attachments1