Bài 29: Cảm ơn, mời gặp gỡ

Bài hội thoại 29 này sẽ nói về việc cảm ơn, lời mời cho bữa tiệc và đặc biệt là phần từ vựng có rất nhiều từ về quan hệ gia đình.