Bài 29: Cảm ơn, mời gặp gỡ

Bài 29: Cảm ơn, mời gặp gỡ

Bài hội thoại 29 này sẽ nói về việc cảm ơn, lời mời cho bữa tiệc và đặc biệt là phần từ vựng có rất nhiều từ về quan hệ gia đình.

Bài hội thoại 29 này sẽ nói về việc cảm ơn, lời mời cho bữa tiệc và đặc biệt là phần từ vựng có rất nhiều từ về quan hệ gia đình.

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ຈັດ Chắc Sắp xếp
ຜູ່ຈັດການ Phụ chắc can Người quản lý
ດີໃຈ Đi chay Hạnh phúc
ຢ້ານ Dạn Sợ
ກິນລ້ຽງ Kin liệng Ăn tiệc
ກິນລ້ຽງສົ່ງ Kin liệng sồng Tiệc chia tay
ຄ່ອຍ Nhòi Chậm
ຄ່ອຍໆ Nhòi nhòi Chậm chậm
ແມ່ຍ່າ Mè nhà Bà nội
ແມ່ເຖົ້າ Mè thạu Mẹ vợ 
ແມ່ຕູ້ Mè tụ Bà ngoại
ແນ່ໄຈ Mè chày Chắc
ໜຸ່ມ Nùm Trẻ
ພໍ່ປູ່ Phò dù Ông nội
ພໍ່ເຖົ້າ Phò thạu Bố vợ 
ພໍ່ຕູ້ Phò tụ Ông ngoại
ເສຍໃຈ Sỉa chay Xin lỗi
ເຖົ້າ Thạu Già
ທີ່ Thì Ai, cái gì

Phần 1: Cảm ơn ai về điều gì

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຂອບໃຈເຈົ້າຫຼາຍ ທີ່ເອົາໜັງສືມາໃຫ້ Khop chay chậu lãi thì au nẵng sỉ ma hạy Cảm ơn bạn đã đem quyển sách này đến
B1 ບໍ່ເປັນຫຍັງ, ຂ້ອຍດີໃຈ ທີ່ໄດ້ເອົາມາ ໃຫ້ Bò pên nhẵng, khọi đi chay thì đạy au ma hạy Không có gì, tôi thấy hạnh phúc khi mang nó đến

Phần 2: Mời và từ chối lời mời

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ພວກເຮົາ ຊິຈັດກິນລ້ຽງ ສົ່ງທ້າວຈັນທະວົງຢາກເຊີນພວກເຈົ້າ ໝົດຊູ່ຄົນ Phuộc hau xi chắc kin liệng sồng thạu Chăn thả vông dạc xơn phuộc chậu mốt xù khôn Chúng tôi có một bữa tiệc chia tay anh Chanthawong, chúng tôi muốn mời tất cả các bạn đến tham dự.
B1 ຂອບໃຈ, ແຕ່ພໍ່ເຖົ້າ, ແມ່ເຖົ້າ ຄືຊິຢູ່ບ້ານ ເບິ່ງເດັກນ້ອຍ Khop chay, tè phò thạu, mè thạu khư xi dù bạn bờng đếc nọi Cảm ơn, nhưng mẹ và bố vợ tôi phải ở nhà để trông mấy đứa trẻ.

Phần 3: Thấy tiếc vì không làm được điều gì

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຂ້ອຍຢ້ານວ່າ ຊິບໍ່ໄດ້ໄປຫາພໍ່ແມ່ເຈົ້າ Khọi dạn và xi bò đayh pay hả phò mè chậu Tôi e rằng tôi không thể được gặp gia đình của bạn lần nữa.
B1 ເພິ່ນຊິເສຍໃຈຫຼາຍ ຄັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໄປ ຢາມ Phần xi sỉa chay lãi khăn chậu bò đạy pay dam Họ sẽ rất buồn nếu bạn không đến thăm họ.

Video bài học