Bài 28: Thăm dò tình huống

Bài 28: Thăm dò tình huống

Xuyên suốt các bài học hội thoại vẫn là chủ đề về cuộc sống thường ngày, ở bài 28 này chủ đề từ vựng chính là sinh hoạt và cuộc sống.

Xuyên suốt các bài học hội thoại vẫn là chủ đề về cuộc sống thường ngày, ở bài 28 này chủ đề từ vựng chính là sinh hoạt và cuộc sống.

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ເດິກ Đớt Khuya
ນອກເດິກ   Non đớt Ngủ trễ, thức khuya
ຟ້າວ   Fạu Vội
ຝັງ   Phăng Nghe
ເຝົ້າ   Phạu Bảo vệ
ໄຮ່   Hày Cánh đồng
ເຮັດໄຮ່   Hết hày Làm nông
ນາ   Na Lúa
ເຮັດນາ   Hết na Trồng lúa
ຮ້ອງເພັງ   Họng phăng Hát
ເພັງ   Phêng Bài hát
ໄຂ້   Khạy Sốt
ເປັນໄຂ້   Pên khạy Bị sốt
ເກືອບ   Cươp Hầu hết
ລົດຈິບ   Lốt chip Xe Jeep
ລອຍນ້ຳ   Loi nặm Bơi
ເມົາ   Mau Say (bia, rượu,…)
ເມົາເຮືອ   Mau hưa Say đò
ເມົາເຫຼົ້າ   Mau lạu Say rượu
ເມົາລົດ   Mau lốt Say xe
ຍິງປືນ   Nhing pin Bắn súng
ປີນ   Pin Súng
ພູ   Phu Núi
ປູກຜັກ   Púc phắc Trồng rau
ປູກ   Púc Trồng
ສວນ   Sủn Vườn
ຕ່າງ   Tàng Khác
ຕ່າງປະເທດ   Tàng pả thệt Nước khác
ປະເທດ   Pả thệt Nước, quốc gia
ຕື່ນສວາຍ   Từn soải Thức dậy muộn
ຫວັດ   Vắt Cảm
ເປັນຫວັດ   Pên vắt Bị cảm

Phần 1: Bị trễ gì đó

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຂ້ອຍຟ້າວ, ເກືອບ ບໍ່ທັນ Khọi phạu, cươp bò thăn Tôi đang vội, đừng làm gì
B1 ຕື່ນສວາຍວ໋າ Từn soải va Cái gì, bạn sẽ làm trễ?
A2 ແມ່ນແລ້ວ, ຄືນນີ້ໄປຫຼີ້ນເດິກຫຼາຍ Mèn lẹo, khửn nị pay lịn đơn lãi Đúng thế, tối nay tôi ra ngoài muộn

Phần 2: Mời ăn

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຮົາຊິໄປຂື້ນພູໄປທ່ຽວ Hau xi pay khựn phu phay thiều Bạn vừa đến, chúng tôi vừa ngồi vào ăn
B1 ໄປໝົດຊູ່ຄົນບໍ ? Pay mốt xù khôn bo? Mời tự nhiên, tôi no rồi, tôi vừa ăn xong
A2 ໄປໝົດຊູ່ຄົນນອກຈາກອ້າຍ ວັນ ໄຊ ລາວຊິຢູ່ເຝົ້າເຮືອນ Pay mốt xù khôn noc chac ại văn xay lao xi dù phạu hươn Đi hết, ngoại trừ Văn Xay, anh ấy phải giữ nhà

Phần 3: Thăm dò việc gì đó

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຂີ່ລົດຂື້ນໄປບໍ ? Khì lốt khựn pay bo? Lái xe lên được không?
B1 ບໍ່ໄດ້, ນອກຈາກເຈົ້າມີລົດຈິບ ທາງຍາກຫຼາຍ Bò đạy, noc chac chậu mi lốt chip thang nhac lãi Không được, trừ khi bạn có xe Jeep, đường đi khó

Video bài học