Bài 28: Thăm dò tình huống

Xuyên suốt các bài học hội thoại vẫn là chủ đề về cuộc sống thường ngày, ở bài 28 này chủ đề từ vựng chính là sinh hoạt và cuộc sống.