Bài 27: Chủ đề ăn uống

Bài học 27 này bạn sẽ làm quen với các từ vựng về thức ăn, giao tiếp khi vào bữa ăn.