Bài 26: Kế hoạch trong tương lai

Bài 26: Kế hoạch trong tương lai

Bài học sẽ nói về dự định trong tương lai gần trong ngày sau, tuần, và tháng.

Bài học sẽ nói về dự định trong tương lai gần trong ngày sau, tuần, và tháng.

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ບາດ Bat Nhà sư
ຕັກບາດ Tắc bat Bố thí cho nhà sư
ເດີ໋ Đơ Đồng ý chứ?
ໄຟ Phay Lửa
ຫັກ Hắc Phá vỡ
ຢ່າ Không thể
ຢ່າຟ້າວ Dà phạu Làm chưa
ຢ່າຊູ່ Dà xù Không đi
ກັດ Cắt Cắn
ຂາດ Khat Thiếu, bị rách
ຄິດຮອດ Khit hot Nhớ
ລະຄອນ Lả khon Chơi
ລະວັງ Lả văng Cẩn thận
ລືມ Lưm Quên
ໄໝ້ Hạy Ghi, lửa 
ພຽງພໍ Phiêng pho Đủ, đầy đủ
ພໍ Pho Đủ
ສາ, ສະ Sả Đi trước và…
ໃຊ້ Xạy Sử dụng, dùng
ຕຳ Tăm Làm nổ
ຕຳກັນ Tăm căn Để va chạm
ແຕ່ເຊົ້າ Từ xạu Gần sáng
ແຕກ Tẹc Để phá vỡ
ຕ້ອງການ Tọng can Cần, muốn

Phần 1: Dự định đi đâu đó

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເດັກນ້ອຍໄປເບິ່ງລະຄອນໄດ້ບໍ ? Đếc nọi pay bờng lẽ khon đạy bo? Bọn trẻ có thể đi xem được không?
B1 ວັນເສົາໄປໄດ້ ມື້ນີ້, ບໍ່ໃຫ້ໄປ, ເພາະວ່າມື້ອື່ນຕ້ອງ ໄປໂຮງຮຽນ Văn sạu pay đạy mự nị bò hạy pay, phó và mự nị ừn tọng pay hông hiên Thứ bảy có thể được, hôm nay phải đi học ở trường

Phần 2: Tạm biệt nhau

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຂ້ອຍຄືຊິເມືອບ້ານເດືອນໜ້າ Khọi khư xi mưa bạn đươn nạ Tôi sẽ về bản vào tháng tới
B1 ຢູ່ຊ໋າ, ຢ່າຟ້າວເມືອ Dù xả, dù phạu mưa Ồ ở đây, chưa đi
A2 ບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍໄປແລ້ວ ພວກເຈົ້າຊິລຶມ ວ໋າ Bò mèn khọi pay lẹo phuộc chậu xi lưm vả Bạn sẽ không quên tôi khi tôi vừa mới đi chứ?
B2 ບໍ່ລືມດອກ, ຄຶດຮອດເຈົ້າຫຼາຍ Bò lưm đọc, khít hot chậu lãi Tôi sẽ không quên, sẽ nhớ bạn mãi

Phần 3: Chuẩn bị cho ngày mai

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຢ່າຊູໄປຫຼິ້ນດົນຫຼາຍ Dà xu pay lịn khôn lãi Đừng ở ngoài quá lâu
B1 ເປັນຫຍັງ ? Pên nhẵng? Vì sao thế?
A2 ມື້ອື່ນຕ້ອງຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ, ໄປຕັກບາດ Mự ừn tọng từn tè xạu, pay tắc bat Ngày mai, chúng ta phải dậy sớm đi bố thí cho thầy tu

Video bài học

Attachments1

  • Giao tiếp tiếng Lào