Bài 25: Những dự định

Bài 25: Những dự định

Nội dung bài học là các câu hỏi về những điều đã, đang làm và dự định trong tương lai.

Nội dung bài học là các câu hỏi về những điều đã, đang làm và dự định trong tương lai.  

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ອ່ານ Àn Đọc
ໄດ້ຍິນ Đạy nhin Được nghe
ຫາກໍ່ Hả cò Vừa, vừa mới
ເຫັນ Hển Thấy
ຄັກ Khắc Rõ, rõ ràng
ຄັນ Khăn Nếu
ຄັນຊັ້ນ Khăn sặn Trong trường hợp đó
ຂຽນ Khiển Viết
ຄົນ Khôn Sắc nét
ໜ້ອຍໜຶ່ງ Nọi nừng Một ít
ໜ້ອຍດຽວ Nọi điều Rất ít
ສອນ Sỏn Dạy
ທັງ Thăng Tất cả
ຕໍ່ Tiếp tục
ຕໍ່ໄປ Tò pay Tiếp theo
ເຫຼືອ Lữa Bên trái, thêm
ມັນ Măn
ມີດ Mít Dao
ໝົດ Mốt Tất cả
ທັງໝົດ Thăng mốt Tất cả
ໝົດແລ້ວ Mốt lẹo Hết rồi
ໝູ່ Nhóm, bạn
ມື້ກີ້ນີ້ Mự kị nị Chỉ bây giờ, ngay lập tức

Phần 1: Đã và sẽ làm gì

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າຊິຮຽນພາສາລາວຕໍ່ບໍ່? Chậu xi hiên pha sã lào tò bo? Bạn có đi học tiếng Lào nữa không?
B1 ຮຽນ, ຂ້ອຍຊິຮຽນຕໍ່ອີກປີໜຶ່ງ Hiên, khọi xi hiên tò ít  pi nừng Học, tôi sẽ tiếp tục học thêm 1 năm
A2 ຫຼັງຈາກນັ້ນເຈົ້າຊິເມືອບ້ານບໍ? Lẵng chạc nặn chậu xi mưa bạn bo? Sau đó bạn có về nhà không?
B2 ບໍ່ ຂ້ອຍຊິເຮັດວຽກຢູ່ນີ້ກ່ອນ Bò, khọi xi hết việc dù nị còn Không, tôi sẽ làm việc ở đây trước

Phần 2: Đi mua đồ

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຊື້ໝາກໂມແດ່ແນວໃດຫວານ? Xị mạc mô đè neo đay vãn? Tôi muốn mua dưa hấu, loại nào ngọt?
B1 ແນວຍາວໆຫວານກວ່າ ເອົາຈັກໜ່ວຍ? Neo nhau nhau vãn cùa, au chắc nùi? Loại dài ngọt hơn, lấy mấy trái?
A2 ເອົາໜ່ວຍດຽວພໍແລ້ວ Âu nùi điều pho lẹo Một trái đủ rồi

Phần 3: Thảo luận về đọc sách

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າອ່ານປື້ມຫົວນີ້ແລ້ວໆບໍ່ ? Chậu àn pựm hủa lẹo lẹo bo? Bạn đã đọc quyển sách này xong chưa?
B1 ຍັງ ຂ້ອຍຫາກໍ່ເລິ່ມອ່ານ ມື້ວານນີ້ Nhăng khọi hả cò lờm àn mự van nị Chưa, tôi chỉ mới bắt đầu đọc hôm qua
A2 ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າມັນຄັກຫຼາຍ ແມ່ນບໍ? ເຈົ້າຄຶດຈັ່ງໃດ ? Khọi đạy nhin và măn khăn lãi mèn bo? Chậu khít chằng đảy? Tôi nghe nó rất là tốt, bạn nghĩ thế nào?
B2 ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຄືຊິແມ່ນ ຄັກຢູ່ ? Khọi khít và khư xi khắc dù? Tôi nghĩ nó phải rất tốt.

Video bài học