Bài 24: Hỏi về công việc

Bài 24: Hỏi về công việc

Bài hội thoại này sẽ giúp chúng ta nói những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực làm việc, đồng thời chúng ta sẽ học các từ vựng về các chức danh trong hành chính nhà nước.

Bài hội thoại này sẽ giúp chúng ta nói những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực làm việc, đồng thời chúng ta sẽ học các từ vựng về các chức danh trong hành chính nhà nước.

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ບ້ານ ນອກ Bạn nok Bản ở xa
ເຈົ້າ ແຂວງ Chậu khoẻng Tỉnh trưởng
ເມືອງ Mương Huyện
ເຈົ້າ ເມືອງ Chậu mương Huyện trưởng
ການ Can Công việc, làm việc
ກ່ອນ ອື່ນ Còn ừn Trước hết, trước tiên
ຫຼັງຈາກ Lẵng chạ Sau cùng
ແລ້ວ Lẹo Xong, hoàn thành
ເບື່ອງ Bường Việc, về (về việc)
ຕ່າງປະເທດ Tàng pả thệt Nước ngoài
ໃນທີ່ສຸດ Nay thì sút Cuối cùng
ແນະນຳ Nó năm Đề xuất, tư vấn
ອົບພະຍົບ Ốp phả nhốp Quy y
ຄົນອົບພະຍົບ Khôn ốp phả nhốp Người quy y
ນາຍບ້ານ Nai bạn Trưởng bản
ຊຽງຂລາງ Xiêng Khoảng Tỉnh Xieng Khouang
ຕາມ Tam Theo
ຕອນ Ton Một phần, khi, trong khi
ຕອນຫຼັງ Ton lẵng Sau đó
ຕອນນັ້ນ Ton nặng Sau đó, tại thời điểm đó
ຕອນທຳອິດ Ton thăm ít Đầu tiên
ພັດທະນາ Phắt thả na Phát triển
ຊົນນະບົດ Xôn nả bốt Nông thôn

Phần 1: Công việc đã làm

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ກ່ອນເຈົ້າມານີ້, ເຈົ້າເຮັດການຢູ່ໃສ ? Còn chậu ma nị, chậu hết can dù sảy? Trước khi đến đây, bạn làm ở đâu?
B1 ຂ້ອຍເຮັດການຢູ່ຊຽງຂວາງ Khọi hết việc dù Xiêng Khoảng Tôi đã làm ở Xieng Khouang.
A2 ເຈົ້າໄປເຮັດຫຍັງຢູ່ຫັ້ນ ພຸ້ນ ? Chậu pay hết nhẵng dù hặn phụn? Làm làm gì ở đó?
B2 ຂ້ອຍໄປເຮັດໂຄງການພັດທະນາ Khọi pay hết không can phắt thả na Tôi làm ở dự án phát triển

Phần 2: Kế hoạch làm việc

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຫຼັງຈາກປະຊຸມແລ້ວໆ ເຈົ້າຊິເຮັດ ຫຍັງ ? Lẵng chạc pả xum lẹo lẹo chậu xi hết nhẵng? Sau khi buổi gặp gỡ kết thúc bạn đã làm gì?
B1 ຂ້ອຍຊິໄປພົບຫົວໜ້າພະແນກກ່ອນ ແລ້ວຊິກັບເມຶອບ້ານ ເຮີ້ອນ  Khọi xi pay phốp hủa nạ nec còn lẹo xi cắp mưa bạn hươn Tôi gặp cấp trên trước rồi về nhà

Phần 3: Mô tả công việc

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຕອນເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່ຊົນນະບົດ, ເຈົ້າເຮັດຫຍັງແດ່ ? Ton chậu hể việc dù xôn nả bốt, chậu hết nhẵng đè? Khi làm việc ở nông thôn, bạn đã làm gì?
B1 ຕອນນັ້ນຂ້ອຍແນະນຳເລຶ່ອງ   ການວາງແຜນຄອບຄົວ Ton nặn khọi nó năm lường can vang phẻn khop khua Lúc đó, tôi làm tư vấn về việc lập gia đình

Video bài học