Bài 23 : Nhờ ai đó làm gì

Tiếp tục với những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, bài 23 này chủ đề sẽ nói về: nhờ ai đó làm gì. Từ vựng bạn hãy xem các từ về máy tính, các loại trái cây