Bài 22: Gửi chuyển phát nhanh bằng tiếng Lào

Bài 22: Gửi chuyển phát nhanh bằng tiếng Lào

Bài học này chúng ta sẽ học cách nói gửi đồ gì đi đâu hoặc trao đổi đồ, từ vựng chú trọng từ liên quan đến văn phòng phẩm, vật dụng.

Bài học này chúng ta sẽ học cách nói gửi đồ gì đi đâu hoặc trao đổi đồ, từ vựng chú trọng từ liên quan đến văn phòng phẩm, vật dụng.

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ເອງ Êng Tự mình (như hậu tố -self trong tiếng anh)
ຂ້ອຍ ເອງ Khọi êng Tự tôi
ຝາກ Fac Gửi (ủy thác)
ຫໍ່ Đóng gói
ຫົວ Hủa Quyển (sách, vở)
ບໍ່ແກ້ວ Bò kẹo Bo Keo (bản đồ)
ຄຳ Khăm Vàng
ກຳປູເຈຍ Căm pu chia Campuchia
ລຸ່ມ Lùm Dưới, thấp (lùn)
ໜ່ລຍ Nùi Cái (chén, bát), quả (cam, chanh,…), nhóm, đội
ເງິນ Ngân Bạc
ຜ້າ Phạ Vải, len
ຜ້າໃໝ Phạ mảy Vải lụa
ພາ Pha Đi theo, tán tỉnh, hộ tống
ພະມ້າ Phả mạ Miến Điện
ຜືນ Phửn Cái (áo, quần)
ສິ້ນ Sịn Váy
ສິ້ນໃໝ Sịn mảy Váy lụa
ຕ່າລ່າງ Tà làng Tầng dưới, tầng hầm
ກ້ອງຕ່າລ່າງ Cọng tà làng Tầng dưới, tầng hầm
ເທິງ Thẩng Ở trên, lên trên
ເທິງເຮຶອນ Thẩng hươn Tầng trên
ພັກຜ່ອນ Phắc phòn Nghỉ ngơi

Phần 1: Đưa ai đi đâu đó

 

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ແມ່ນໃຜຊິພາແຂກໄປກິນເຂົ້າ? Mèn phảy xí pha khec pay kin khậu ? Ai sẽ đưa khách đi ăn?
B1 ແມ່ນຂ້ອຍເອງ, ກິນເຂົ້າແລ້ວ, ຂ້ອຍກໍ່ຊິພາເຂົາໄປພັກຜ່ອນ Mèn khọi êng, kin khậu lẹo khọi cò xi pha khau pay phắc phòn Tôi sẽ tự đi, sau khi ăn tôi sẽ đưa họ đi nghỉ

Phần 2: Trao đổi vật dụng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ລາວເອົາຂັນເງິນມາແຕ່ໃສ? Lao au khăn ngân ma tè sảy? Anh ấy lấy cái bát bạc từ đâu?
B1 ລາວເອົາມາແຕ່ຫຼວງພະບາງ Lau au ma tè Lũng Phả Bang Anh ấy mua nó từ Luang Phabang.
A2 ລາວຊິເອົາຫຍັງກັບໄປ ? Lao xi au nhẵng cắp pay? Anh ấy sẽ lấy lại cái gì?
B2 ລາວຊິເອົາສິ້ນໃໝກັບໄປ Lao xi pay au sịn mảy cắp pay Anh ấy sẽ lấy váy lụa

Phần 3: Gửi đồ gì đi đâu

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າຊິສົ່ງປື້ມຫົວນີ້ໄປໃສ ? Chậu xi sìng pựm hủa nị pay sảy? Bạn sẽ gửi quyển sách này đi đâu?
B1 ຂ້ອຍຊິສົ່ງໄປບໍ່ແກ້ວ Khọi xi sìng pay Bò Kẹo Tôi sẽ gửi đến Bo Keo.
A2 ເຈົ້າຊິສົ່ງໄປໃຫ້ໃຜ ? Chậu xi sìng pay hạy phảy? Bạn gửi cho ai?
B2 ຂ້ອຍຊິສົ່ງໄປໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຮງຮຽນ Khọi xi sìng pay hạy phụ ăm nui cam hông hiên Tôi gửi cho ông hiệu trưởng trường

Video bài học

Attachments1