Bài 21: Bị bệnh và đi khám

Chủ đề nói chuyện của bài 21 là hỏi vì sao và trả lời về nội dung của cuộc sống thường nhật như lịch hẹn, xây nhà, đi khám. Ở mỗi bài học đều có khá nhiều từ vựng, bạn nên học hết dù chỉ một phần trong đó liên quan trực tiếp đến nội dung đoạn hội thoại nhưng các từ đó thuộc nhóm liên quan với nhau và sẽ phục vụ cho các bạn rất nhiều về sau.