Bài 21: Bị bệnh và đi khám

Bài 21: Bị bệnh và đi khám

Chủ đề nói chuyện của bài 21 là hỏi vì sao và trả lời về nội dung của cuộc sống thường nhật như lịch hẹn, xây nhà, đi khám. Ở mỗi bài học đều có khá nhiều từ vựng, bạn nên học hết dù chỉ một phần trong đó liên quan trực tiếp đến nội dung đoạn hội thoại nhưng các từ đó thuộc nhóm liên quan với nhau và sẽ phục vụ cho các bạn rất nhiều về sau.

Chủ đề nói chuyện của bài 21 là hỏi vì sao và trả lời về nội dung của cuộc sống thường nhật như lịch hẹn, xây nhà, tiếng Lào khi đi khám bệnh.

Ở mỗi bài học đều có khá nhiều từ vựng, bạn nên học hết dù chỉ một phần trong đó liên quan trực tiếp đến nội dung đoạn hội thoại nhưng các từ đó thuộc nhóm liên quan với nhau và sẽ phục vụ cho các bạn rất nhiều về sau.

 

Từ vựng

 

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ຈຶ່ງ Chừng Vì thế
ລຳ Lăm Hát (kiểu Lào)
ລຳວົງ Lăm vông Điệu múa lăm vông
ຟ້ອນລຳ Phọn lăm Múa
ເຮັດບຸນ Hết bun Làm lễ (hội)
ຮ້ອງເພັງ Họng phêng Hát, âm nhạc
ຮ້ອງ Họng Gọi
ຢາມ Dam Thăm hỏi
ຄັບ Khắp Khăng khít
ເກົ່າ Càu
ເຂົ້າໂຮງໝໍ Khậu hông mỏ Vào bệnh viện
ລູກເຂີຍ Luc khơi Con rể
ອ້າຍເຂີຍ Ại khơi Anh rể
ນ້ອງເຂີຍ Nọng khơi Em rể
ກິນດອງ Kin đong Kết hôn
ກວ້າງ Coạng Rộng
ໃໝ່ Mày Mới
ນັດ Nắt Lên lịch hẹn
ມີນັດ Mi nắt Có lịch hẹn
ອອກລູກ Ọc lúc Sinh con
ປຸກເຮືອນ Púc hươn Xây nhà
ປຸກ    Púc Xây
ຊ່ວຍ, ຊ່ອຍ Xùi, xòi Giúp đỡ
ຊ່ວຍວຽກ Xùi việc Giúp việc
ວັດ Vắt Chùa
ລູກໄພ້ Luc phạy Con dâu
ນ້ອງໄພ້ Nọng phạy Em dâu
ເອື້ອຍໄພ້ Ượi phạy Chị dâu

Phần 1: Hẹn và thất hẹn

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ມື້ສວາຍຂ້ອຍມາກິນເຂົ້ານຳເຈົ້າບໍ່ໄດ້ Mự soai khọi ma kin khậu năm chậu bò đạy Hôm trước tôi không thể đi ăn cơm với bạn được
B1 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາບໍ່ໄດ້ ? Pên nhẵng chừng ma bò đạy? Tại sao mà đi không được?
A2 ໝູ່ຂ້ອຍຊິເອົາເມຍ,  ຂ້ອຍຕ້ອງໄປຊ່ວຍວຽກລາວ Mù khọi xi au mia, khọi tọng pay xòi việc lao Bạn của tôi lấy vợ, tôi cần đi giúp anh ấy

Phần 2: Xây nhà mới

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງປຸກເຮືອນໃໝ່ ?  Pên nhẵng lao chừng púc hương mày? Tại sao anh ấy xây nhà mới?
B1 ເພາະວ່າລູກເຂີຍຊິຍ້າຍໄປຢູ່ນຳ, ເຮຶອນຫຼັງເກົ່ານ້ອຍໂພດ Phó và luc khơi nhại pay dù năm hơn lẵng càu nọi phôt Vì con rể của anh ấy dọn vào, căn nhà cũ quá chật

Phần 3: Bị bệnh và đi khám bác sĩ

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ກິນເຂົ້າ ? Pên nhẵng chậu chừng bò kin khậu? Tại sao bạn không ăn?
B1 ຂ້ອຍບໍ່ສະບາຍ Khọi bò sả bai Tôi thấy không khỏe
A2 ເຈົ້າໄດ້ໄປຫາໝໍບໍ ? Chậu đạy pay hả mỏ bo? Bạn cần đi bác sĩ không?
B2 ບໍ່, ຂ້ອຍຍັງບໍ່ໄດ້ໄປເທຶ່ອ Bò, khọi nhăng bò đạy pay thừa Không, tôi chưa đi bao giờ

Video của bài học