Bài 20: Hỏi ai đó đã có gia đình chưa

Bài này chúng ta sẽ làm quen với các từ vựng về vật nuôi như gia súc, gia cầm, hỏi chuyện ai đó có gia đình chưa.