Bài 2: Tập nói về đồ vật

Tiếp sau các câu chào chúng ta làm quen với những câu hỏi khi nói về đồ vật nào đó trong tiếng Lào.