Bài 2: Tập nói về đồ vật

Tiếp sau các câu chào chúng ta làm quen với những câu hỏi khi nói về đồ vật nào đó trong tiếng Lào.
Tiếp sau các câu chào chúng ta làm quen với những câu hỏi khi nói về đồ vật nào đó trong tiếng Lào.
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ນີ້​ແມ່ນ​ຫ​ຍັງ? Nị mèn nhẵng Đây là cái gì?
ນີ້​ແມ່ນ​ສໍ​ດຳ Nị mèn sỏ đăm Đây là bút chì
ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຫ​ຍັງ? Nị mèn nhẵng Đây là cái gì?
ນັ້ນ​ແມ່ນ​ປຶ້ມ​ອ່ານ. Nị mèn pựm àn Đây là quyển sách
ອັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ຂອງ​ໃຜ? Ăn nị mèn khỏng phảy? Cái này là của ai?
ອັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ຂອງ​ຂ້ອຍ. Ăn nị mèn khỏng khọi Cái này là của tôi
Dưới đây là các từ vựng nói về các dụng cụ học tập và đồ vật liên quan.
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ປາກ​ກາ Pac ca Cây bút, bút mực
ບິກ Bic Bút bi
ປຶ້ມ​ຂຽນ Pựm khiển Vở
ປຶ້ມ​ອ່ານ Pựm àn Sách
ສໍ​ດຳ Sỏ đăm Bút chì
ຢາງ​ລຶບ Dang lưp Cục tẩy
ໄມ້​ບັນ​ທັດ Mạy băn thắt Thước
ໂຕະ Tố Bàn
ຕັ່ງ Tằng Ghế
ກະ​ດານ​ດຳ Cả đan đăm Bảng đen
ປະ​ຕູ Pả tu Cổng
ປ່ອງ​ຢ້ຽມ Pòng diệm Cửa sổ

Attachments1

  • ແມ່ນຫຍັງ
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
error: