Bài 2: Các phụ âm ghép trong tiếng Lào

Bài 2: Các phụ âm ghép trong tiếng Lào

Các phụ âm ghép trong tiếng Lào được hình thành thế nào? Nội dung bài học sẽ giải thích câu hỏi này và bổ sung thêm chữ cái tiếng Lào dịch sang tiếng Việt còn thiếu.

Nếu như tiếng Việt chúng ta có ng với ngh hay g với gh thì tiếng Lào cũng tồn tại các từ ghép. Chúng ta cùng làm quen với các phụ âm ghép.

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu kỹ về các phụ âm

1. Phụ âm ghép với ຫ

Có 6 phụ âm cấp thấp khi ghép với ຫ – H sẽ trở thành phụ âm cấp cao

Phụ âm ຫ Phụ âm cấp thấp Phụ âm cấp cao Phiên âm
+ ຫງ Ngỏ
ຫຍ Nhỏ
ຫນ / ໜ Nỏ
ຫມ / ໝ Mỏ
ຫລ / ຫຼ Lỏ
ຫວ Vỏ

 

Cách viết sẽ là thứ tự ຫ + phụ âm cấp thấp, ví dụ ຫ + ຍ = ຫຍ, tuy nhiên với ນ, ມ và ລ sẽ tồn tại cách viết ghép chữ cải tiến lồng vào nhau, chẳng hạn ຫ +ມ = ໝ.

2. Phụ âm ghép với ວ

Phụ âm vai trò chính là V (đọc là Vo) khi đứng đầu, nếu ở giữa sẽ thành O và khi đứng cuối thành U. Đây là nguyên tắc chung cho đa số trường hợp biến đổi của phụ âm này, chúng ta theo dõi sự thay đổi của   khi ở giữa.
ວ ghép với phụ âm Phiên âm
ກວ C-vo
ຂວ Kh-vỏ
ຄວ Kh-vo
ຊວ X-vo
ຕວ T-vo
ຍວ Nh-vo
ລວ L-vo
ອວ O-vo