Bài 2: Các phụ âm ghép trong tiếng Lào

Các phụ âm ghép trong tiếng Lào được hình thành thế nào? Nội dung bài học sẽ giải thích câu hỏi này và bổ sung thêm chữ cái tiếng Lào dịch sang tiếng Việt còn thiếu.